Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: 2. list Tesaloničanom

V Druhom liste Tesaloničanom Pavol objasňuje svoje predchádzajúce učenie
o Ježišovom návrate a napomína kresťanov, ktorí rozvracajú spoločenstvo.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.