Téma - Nádej

22. august

Cesty na vrch Mórija sú vždy osamelé cesty. Preto sa Abrahám pred cestou neradí so svojou ženou Sárou, lebo sú rozhodnutia, ktoré musíme urobiť sami...

20. júl

V našom zúfalstve, na našom úteku je tu niekto, kto všetko vidí, všetko počuje, všetko vie a napriek všetkému nás stále miluje a stará sa.