Biblia a teológia

1. jún

Keď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Velebnosti na výsostiach.

Hebrejom 1:3

Raz sa jedna mníška pýtala: Som dosť dobrá pre Boha, aby ma mohol prijať? Som dosť zbožná, poslušná, horlivá? Samozrejme že my nikdy nebudeme dosť dobrí pre Boha, aby nás mohol prijať. Ale našťastie otázka stojí úplne inak. Nestojí tak, či som ja dosť dobrý pre Boha, aby ma mohol prijať. Ale či obeť Ježiša Krista je pre Boha dosť dobrá na to, aby ju mohol prijať.

My vedieme ľudí k tomu, aby prijali Ježišovu obeť na kríži. A to je správne. Ale niekedy zabúdame, že v prvom rade nejde o to, či Ježišovu obeť prijmem ja, ale či ju prijal Boh. Či je dostatočná v Božích očiach, aby zadosťučinila Božím požiadavkám. Ale tak ako vzkriesenie, i posadenie sa Ježiša Krista po pravici Otca znamená veľké Božie áno obeti jeho Syna. Je potvrdením, že táto obeť je dostatočná v Božích očiach na to, aby ju prijal. A len vďaka tomu, že je dostatočná pre Boha, je dostatočná i pre mňa, aby ma spasila. Lebo len vďaka tejto obeti, ktorú Boh prijal, prijal i mňa.

Takže na otázku: Som dosť dobrý pre Boha, aby ma prijal? Odpoveď znie: Nie, nie som. Ale na otázku: Je obeť Ježiša Krista dostatočná na to, aby ma spasila?, znie odpoveď: Áno.

Keď budem prežívať pochybnosti, či Ježišovo očistenie od hriechov, ktoré vykonal, je dostačujúce i pre mňa, môžem sa vierou pozrieť na môjho Spasiteľa, ktorý sedí po pravici Otca. Môžem sa s dôverou oprieť o jeho dokonalú a dostatočnú obeť, ktorá stačí na to, aby zachránila i mňa. Môžem vedieť, že som prijatý Bohom práve preto, že Ježišova obeť je prijatá jeho Otcom. Keď bola dostatočná a postačujúca pre Boha, aby ju prijal, potom je dostatočná a postačujúca i pre mňa, aby ma spasila.

Pane, aká dokonalá musí byť tvoja obeť, keď je dostatočná  v očiach tvojho Otca!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal