Biblia a teológia

16. február

Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov, a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: Hľa, Baránok Boží! Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu povedali: Rabbi – čo v preklade znamená Učiteľ – kde bývaš? Povedal im: Poďte a uvidíte! Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo desiatej hodiny.         

Ján 1:35-39

Tí, ktorí začali ako Jánovi učeníci, skončia ako Ježišovi učeníci. Vďaka Jánovmu svedectvu sa stretnú s Ježišom. Opustia svedka a idú za tým, o ktorom svedok vydal svedectvo. Ich stretnutie s Ježišom však začne dosť nečakane. Ježiš im položí otázku: Čo hľadáte? Skôr, ako Mu oni položia svoje otázky, musia si sami pre seba zodpovedať Ježišovu otázku. Čo hľadajú? Každý niečo hľadá. Otázka však znie, či aj vieme, čo hľadáme. O čo nám v živote skutočne ide.

Za Ježišovou otázkou sa skrýva podotázka: Som to naozaj ja, ktorého hľadáte? Niekto povie, že hľadá Boha. Ale v skutočnosti nehľadá Boha, ale to, čo Boh dáva: radosť, pokoj, šťastie. Chce dary, ale nie Darcu. Lenže bez Darcu nemôže mať ani dary. Preto nie je hľadanie ako hľadanie. Niektoré je poctivé, iné nie.

Akými hľadajúcimi sú títo dvaja? Odpovedia protiotázkou: Rabbi, kde bývaš? To nie je snaha vyhnúť sa odpovedi. To je žiadosť, prosba o „audienciu“: Chceme Ťa lepšie spoznať. Preto chceme s Tebou stráviť viac času. Čo povie na ich žiadosť Ježiš? Poďte a uvidíte! On na nich nenalieha, aby v Neho hneď uverili. Dá im čas i priestor, aby sa mohli pýtať a tak sa slobodne rozhodnúť.

Aký je výsledok ich rozhovoru? Jeden z nich neskôr povie: Našli sme Mesiáša (Jn 1:41)! Toho, ktorý prinesie duchovné vyslobodenie a založí Božiu vládu milosti a spásy v srdciach ľudí. Mnohé z toho, čo hľadáme, nenájdeme. Ale ak hľadáme to, čo títo dvaja, môžeme to nájsť i my. Lebo i nás Ježiš pozýva: Poďte a uvidíte! Kto príde, sám sa môže presvedčiť.

Pane, ďakujeme, že v Tebe sme našli oveľa viac, než sme v živote hľadali.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal