Aktuálne témy

10 najnebezpečnejších krajín pre kresťanov v roku 2022

V minulom roku žilo 360 miliónov kresťanov na miestach, kde zažili vysoký stupeň prenasledovania a diskriminácie. Z tohto počtu bolo 6 175 veriacich zadržaných bez súdneho procesu, zatknutých, odsúdených alebo uväznených, 3 829 bolo unesených a 5 898 bolo zabitých pre svoju vieru.

Organizácia Open Doors vydáva posledných 30 rokov zoznam The World Watch List, v ktorom sleduje takéto prenasledovanie, ponúka globálny ukazovateľ krajín, v ktorých sa porušujú ľudské a náboženské práva, a upozorňuje na krajiny, ktoré sú najviac ohrozené spoločenskými nepokojmi a destabilizáciou..

„Pri čítaní zoznamu The World Watch List vždy vytriezviem, pretože práve tento problém je tak veľký,“ hovorí David Curry, prezident a konateľ organizácie Open Doors USA. „Ale to nie je novinka; Satan sa zameriava na Božích ľudí od počiatku. Len je to stále horšie a sofistikovanejšie.“

Zoznam The World Watch List za rok 2022 odhaľuje prenasledovanie v extrémne vysokej miere v Afganistane, ktorý po prvý krát zosadil Severnú Kóreu z vrcholu rebríčka krajín, kde je najnebezpečnejšie byť kresťanom.

Ponúkame vám informácie, ktoré by ste mali vedieť o desiatich krajinách s najvyššou úrovňou prenasledovania, ale aj to, ako sa môžete modliť za veriacich v týchto národoch. (Všetky citácie sú zo zoznamu The World Watch List za rok 2022.)

1. Afganistan

Druh prenasledovania: Islamská teokracia nastolená Talibanom

Odhadovaný počet kresťanov: Možno tisícky

Ako kresťania trpia: „Taliban dohliada na dodržiavanie islamských pravidiel a zvykov. Kresťanskí konvertiti nemajú inú možnosť, iba ich dodržiavať. Pokiaľ sa odhalí, že je niekto čerstvo obráteným kresťanom, jeho rodina, klan alebo kmeň musí zachrániť svoju česť tak, že vydedí veriaceho alebo ho dokonca zabije. Široké masy to považujú za spravodlivé. Alternatívne, keďže opustenie islamu sa považuje za znak bláznovstva, kresťan obrátený z islamu môže byť násilne poslaný do psychiatrickej nemocnice.“

Námet na modlitbu: „Modlite sa za tajných veriacich v Afganistane, aby boli chránení od násilností Talibanu.“

2. Severná Kórea

Druh prenasledovania: Komunistický a postkomunistický útlak

Odhadovaný počet kresťanov: 400 000

Ako kresťania trpia: „Akýkoľvek Severokórejčan prichytený pri nasledovaní Ježiša je v bezprostrednom ohrození uväznenia, brutálneho mučenia a smrti.“

Námet na modlitbu: „Modlite sa za severokórejský ľud, ktorý trpí hladomorom a pandémiou COVID-19.“

3. Somálsko

Druh prenasledovania: Útlak klanu

Odhadovaný počet kresťanov: Niekoľko stovák

Ako kresťania trpia: „Malý počet veriacich v Somálsku sú z veľkej časti kresťania obrátení z islamu. Islamské radikálne skupiny považujú kresťanov za vysoko cenené ciele. Ak by aj kresťanskí konvertiti neboli cieľom extrémistov, sú intenzívne utláčaní svojou rodinou a komunitou.“

Námet na modlitbu: „Modlite sa za kresťanov, ktorí sú cieľom islamských extrémistov. Proste Boha, aby ich ochraňoval a dal im nádej.“

4. Líbya

Druh prenasledovania: Islamský útlak

Odhadovaný počet kresťanov: 34 600

Ako kresťania trpia: „Keď osoba v Líbyi opustí islam, aby nasledovala Ježiša, čelí intenzívnemu tlaku svojej rodiny, aby sa zriekla svojej viery. Jej susedia a zvyšok komunity ju vylúči a tak sa stáva človekom bez domova, bez práce a opusteným.“

Námet na modlitbu: „Vláda Líbye je nestabilná už desaťročie. Modlite sa za aspoň nejakú stabilitu a dodržiavanie zákona v krajine.“

5. Jemen

Druh prenasledovania: Útlak klanu

Odhadovaný počet kresťanov: Niekoľko tisíc

Ako kresťania trpia: „Prenasledovanie voči kresťanom v Jemene je extrémne už roky, čo viedlo k vzostupu o dve miesta v rebríčku zoznamu The World Watch List za rok 2022. Tlak na konvertitov z islamu je na najvyššej úrovni v každej oblasti života.“

Námet na modlitbu: „Občianska vojna trvala takmer desaťročie. Modlite sa za mier, modlite sa za stabilitu a modlite sa za otvorenosť voči náboženskej slobode.“

6. Eritrea

Druh prenasledovania: Protežovanie kresťanských denominácií

Odhadovaný počet kresťanov: 2 611 000

Ako kresťania trpia: „Napriek tomu, že takmer polovica populácie sa identifikuje ako kresťania, veriaci v Eritrei neprestávajú trpieť pod extrémnym prenasledovaním, čím sa Eritrea stáva jedným z najnebezpečnejších miest na svete pre nasledovníkov Ježiša. Kresťania, ktorí nie sú súčasťou uznaných denominácií, riskujú kruté prenasledovanie. Zhromaždenia sú prepádané a veriaci zatýkaní. Podmienky, ktorým kresťania vo väzení čelia, môžu byť neľudské.“

Námet na modlitbu: „Proste Boha, aby chránil kresťanov, ktorí konvertujú z islamu, alebo ktorí sa začlenia do zboru mimo ortodoxnej tradície.“

7. Nigéria

Druh prenasledovania: Islamský útlak

Odhadovaný počet kresťanov: 98 006 000

Ako kresťania trpia: „Prenasledovanie v Nigérii je, jednoducho povedané, brutálne násilné. Vo väčšine severnej Nigérie žijú kresťania pod neustálou hrozbou útoku zo strany teroristov Boko Haram, Provincie Islanmského štátu Západnej Afriky, militantov Fulani a kriminálnikov, ktorí unášajú a zabíjajú bez následkov. Násilie je tak zlé, že sa rozširuje aj do južnej časti.“

Námet na modlitby: „Modlite sa za mnohé militantné skupiny, ktoré útočia na kresťanov v Nigérii. Proste Boha, aby zmenil ich srdcia, ako to dokáže len On.“

8. Pakistan

Druh prenasledovania: Islamský útlak

Odhadovaný počet kresťanov: 4 080 000

Ako kresťania trpia: „V Pakistane sú kresťania považovaní za občanov druhej triedy a sú diskriminovaní v každom ohľade. Vedúci zborov môžu byť uväznení, pokiaľ nekonajú podľa želaní autorít.“

Námet na modlitby: „Modlite sa za ženy a dievčatá, ktoré sú unesené a nútené konvertovať na islam a vydať sa za moslimských mužov.“

9. Irán

Druh prenasledovania: Islamský útlak

Odhadovaný počet kresťanov: 800 000

Ako kresťania trpia: „Kruté prenasledovanie, ktorému čelia kresťania v Iráne, zostáva z veľkej časti nezmenené. Konvertiti z islamu sú vystavení riziku prenasledovania, hlavne zo strany vlády, a v menšej miere aj zo strany spoločnosti a ich vlastných rodín.“

Námet na modlitby: „Modlite sa za náboženských vodcov Iránu, aby boli ich srdcia zmenené a uznali Ježiša ako Pána.“

10. India

Druh prenasledovania: Náboženský nacionalizmus

Odhadovaný počet kresťanov: 68 863 000

Ako kresťania trpia: „Prenasledovanie kresťanov v Indii sa zintenzívnilo, keďže hinduistickí extrémisti majú za cieľ očistiť krajinu od ich prítomnosti a vplyvu. Extrémisti nepovažujú indických kresťanov a iné náboženské minority za pravých Indov a myslia si, že krajina má byť očistená od nehindov. To viedlo k systematickému – a často násilnému – zacieleniu na kresťanov a iné náboženské minority, vrátane použitia sociálnych médií na šírenie dezinformácií a podnecovanie nenávisti.“

Námet na modlitby: „Modlite sa za uzdravenie mnohých obetí náboženského násilia v Indii. Proste, aby Boh uzdravil ako ich srdcia, tak aj ich telá.“

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Joe Carter

je redaktorom Spoločenstva evanjelia (TGC USA), autorom a spoluautorom viacerých publikácií. Slúži zároveň aj ako kazateľ.