Aktuálne témy

11. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho: Všetci odíďte! Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Potom sa hlasito rozplakal. Počuli to Egypťania a počul to aj faraónov dom. Jozef potom povedal svojim bratom: Ja som Jozef! Žije ešte môj otec? Jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi.          

Genezis 45: 1 – 3

Konečne sme sa dočkali toho, že sa Jozef dal poznať svojim bratom. Ale prečo až teraz? Veď je to už v poradí jeho tretie stretnutie s bratmi v krátkom čase. Prečo si nepadli do náručia hneď pri prvom stretnutí? Nad prvým stretnutím, ku ktorému došlo po dvadsiatich rokoch, visel tieň minulosti, tieň viny. Jozefovo prvé stretnutie s bratmi bolo stretnutie s tými, ktorí ho v minulosti chceli najprv zabiť a potom ho predali za otroka do Egypta.

Čo sa však zmenilo od prvého stretnutia? Veľa sa zmenilo, Jozefovi bratia sa zmenili. Pri prvej návšteve Egypta sebaisto hovoria: Sme statoční ľudia (Gn 42:11). Pri tretej návšteve pred Jozefom ústami Júdu vyznávajú: Boh našiel neprávosť tvojich služobníkov (1M 44:16). A ten istý Júda, ktorý bol pred vyše dvadsiatimi rokmi ochotný obetovať Jozefa a predať ho do otroctva, teraz, keď je ohrozený ďalší brat, Benjamín, je ochotný obetovať seba a ponúknuť sa za otroka miesto svojho brata: Dovoľ teda, aby v otroctve u svojho pána zostal namiesto toho chlapca tvoj sluha a chlapec nech odíde so svojimi bratmi… (Gn 44:33).

Toto sa zmenilo. Jozefovi bratia už nie sú tí istí ľudia, ako boli pri prvom či druhom stretnutí. Ich srdce je preorané pokáním, bytostnou premenou. A práve ich pokánie, najhlbšie tlmočené a demonštrované Júdom, sa pre Jozefa stane signálom od Boha, aby sa dal poznať svojim bratom a zvestoval im odpustenie. Veď to je to, na čo čakal nielen Jozef, ale najmä Boh. Lepšie povedané, to je to, na čom Boh pracoval celé tie roky. Lebo Boh nečaká na pokánie človeka, lebo by sa ho nikdy nedočkal. On sám na ňom pracuje. Len vďaka tomu sa z Jozefových bratov stali ľudia pokánia. A len vďaka tomu sa aj z nás môžu stať ľudia pokánia. Že je tu Boh, ktorý nenecháva pokánie na nás, ale sám nás k nemu privádza.

Pane, ďakujeme, že pokánie nenechávaš len na nás.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal