Nezaradené

10. november

Keď prišiel čas pôrodu, ukázalo sa, že v jej živote boli dvojčatá. Keď rodila, jedno z nich vystrčilo ruku. Babica mu na ňu priviazala šnúrku a povedala: Tento vyjde prvý. On však stiahol ruku späť a vyšiel jeho brat. Povedala: Akou trhlinou si sa predral? Preto mu dala meno Perec. Potom vyšiel jeho brat, ktorý mal na ruke červenú šnúrku. Toho nazvali Zerach.

Genezis 38: 27 – 30

Kapitola končí správou o narodení dvojičiek, Pereca a Zeracha. Zo smilstva Júdu a Támar sa narodí prvorodený Perec. A kto je Perec? Prapraotec Ježiša Krista! Koniec tohto temného príbehu plného hriechu a viny je totiž dopísaný v Novej zmluve: Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda s Támar splodil syna Fáresa (Pereca) a Záru, Fáres splodil Arama… (Mt 1:1-3). V tomto príbehu vlastne stojíme na pôde rodokmeňa Ježiša Krista. Júda s Támar spolu so svojím synom zrodeným zo smilstva, sú prapredkami Ježiša Krista. To je prekvapujúce, priam šokujúce vyústenie celého príbehu.

Keď sa Boží Syn stal človekom, vzal na seba telo a krv takýchto predkov. Zaradil sa do rodokmeňa, ktorý bol plný chúlostivých prípadov a sexuálnych škandálov. Prečo? Pretože Boží Syn neprišiel ako Sudca, aby odsúdil. Prišiel ako Spasiteľ, aby zachránil. On prišiel, aby vzal na seba celé to porušenie, vinu, hriech a odsúdenie svojich predkov. Lebo práve pre takých prišiel. On si obliekol na seba tieto padlé nečisté príbehy. Aj Júdov a Támarin príbeh. Tak ako si na seba obliekol aj ten náš padlý, nečistý príbeh. Aby ho vyniesol na kríž a svojou smrťou raz a navždy vyriešil inak neriešiteľnú vinu nášho života.

Keď čítame tento smutný a temný príbeh Júdu a Támar od konca, je to príbeh, v ktorom znie evanjelium. Veď o čom je evanjelium? O tom, že tam, kde sa rozmnožil hriech, sa ešte viac rozmnožila milosť. Chceme vidieť dôkaz? Tým dôkazom je smilník Júda so smilnicou Támar a ich syn Perec, zrodený zo smilstva, všetci v rodokmeni Ježiša Krista. Medzi takých sa Kristus zaradil, lebo pre takých prišiel. Aj náš životný príbeh je presne o tom istom, o čom je príbeh Júdu a Támar. Lebo Ten, ktorý vzal na seba špinavý, nečistý príbeh svojich predkov, vzal na seba aj náš nečistý príbeh, aby z neho spravil svoj príbeh. Nový, očistený, krajší Boží príbeh na slávu svojej milosti.

Pane, ďakujeme za víťazstvo tvojej milosti nad hriechom aj v našom živote.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal