Cirkev a služba Viera a práca

10 právd o manželke kazateľa

Lucas a Mia pasovali do malého no rastúceho zboru v Tribece ako uliati. Boli známi ako ľudia, ktorí prekypovali životom. Lucas bol šikovným vodcom a Mia mala výnimočnú schopnosť viesť obohacujúce rozhovory s cynikmi aj intelektuálmi. Ako pár rozvíjali vzťahy s newyorskou podnikateľskou elitou.

Dva roky po ich príchode zbor prekvital. O Lucasovi a Mii sa to však povedať nedalo. O ďalších 8 mesiacov oznámili, že odchádzajú, a päť dní na to už boli odsťahovaní.

Prečo takéto páry odchádzajú zo služby? O kazateľovej výpovedi kolujú všakovaké fámy, no často nám ani nenapadne, že na vine môžu byť ťažkosti a záťaž, ktorú služba uvalila na kazateľovu manželku a ich manželstvo. Bez problémov sa zhodneme na tom, že na zdravie manželstva vplýva šťastie oboch partnerov. Uvedomiť si, že duševné a fyzické zdravie kazateľovej manželky je prepojené s dlhodobou vitalitou zboru – to nám už trvá dlhšie.

Ženy vydaté za kazateľov čelia jedinečným výzvam. Ak budete mať na zreteli nasledujúce pravdy (a pravidelne sa modliť za manželku svojho kazateľa aj jej manželstvo), môže to mať na váš zbor väčší dopad, než by ste čakali.

1. Je plnohodnotnou a jedinečnou osobou.

Nie je príveskom kazateľa. Je dokonca úplne možné, že sa s ním v niektorých politických, spoločenských a biblických otázkach úplne rozchádza. Ocitla sa však v pozícii, kedy o tom nemôže hovoriť, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť prácu jej manžela.

Dovoľte jej, aby bola sama sebou. Možno vás prekvapí a poteší, ako sa vymyká vašim predstavám a predpokladom.

2. Má svoje vlastné povolanie.

Možno nie je také, aké by ste čakali, a možno ho ešte stále hľadá. Mnoho žien vníma povolanie svojho manžela do konkrétnej kazateľskej roly ako niečo, do čoho ich Boh volá spoločne ako pár. Iné nie. A niektoré manželky kazateľov úpenlivo dúfajú, že niekto, naozaj ktokoľvek, im ukáže, do akej služby sú povolané, pretože nechcú sklamať okolie.

Zdá sa vám to mätúce? Nám tiež. Niektoré ženy po rokoch pastoračnej služby zažívajú pocit straty, akoby netušili, kto vlastne sú. Celý čas totiž usilovne slúžili tam, kde videli potrebu. Na druhej strane, iné sú možno v zbore zapojené minimálne, pretože ich povolanie leží mimo cirkvi.

3. Je možné, že sa finančne nemá najlepšie.

Raz sme na stretnutí manželiek kazateľov (v rámci našej organizácie Parakaleo) preberali  tému finančných ťažkostí a smiali sme sa na všetkých tých kreatívnych spôsoboch, ako sme sa v minulosti snažili ušetriť každú korunku. Spýtala som sa, koľké z nás niekedy využili potravinové lístky pre nízkopríjmové rodiny, ktoré vydáva americká vláda. Ruku zdvihla polovica žien v miestnosti. Bolo to pre mňa pripomienkou toho, v akej krehkej finančnej situácii žije mnoho žien v službe.

4. O svojho manžela sa delí s celým zborom.

Hoci to závisí od veľkosti zboru a tímu platených pracovníkov, je možné, že kazateľ je v pohotovosti 24 hodín a 7 dní v týždni. Do rodinných večerí, sviatkov a dovoleniek často vstúpia krízové situácie. Za časť týchto narušení zodpovedá kazateľ, keď vo svojej domácnosti nenastaví zdravé hranice, no krízy sú vo všeobecnosti bežnou súčasťou kazateľskej služby.

Najmä v rizikovejších oblastiach a štvrtiach sa stáva, že keď sa niekto pokúsi o samovraždu, dostane do väzenia, ocitne v násilnom vzťahu, alebo keď sa rúca manželstvo, kazateľovi zavolajú ako prvému. Aj radostné udalosti, ako napríklad svadby, športové podujatia či krsty oberajú kazateľskú rodinu o spoločný čas. Byť takouto súčasťou životov členov zboru je pre kazateľské páry, samozrejme, veľká česť. Jednoducho len pamätajte na to, že nemajú nekonečné množstvo času, a to z veľmi dobrého dôvodu.

5. Zraňujú ju klebety.

Pod klebetami myslím reči bez rozmyslu či fámy, najmä ak sa týkajú osobných či súkromných záležitostí iných ľudí. Klebety nemusia byť zlomyseľné. Najlepšie je riadiť sa jednoduchým pravidlom: nehovoriť príbehy druhých ľudí. Nech sa každý delí o svoje vlastné informácie. Ak sa od niekoho dopočujete informácie o niekom inom, porozmýšľajte, ako láskavým spôsobom prerušiť klebetnú reťaz: „Počuj, myslím, že Kelly by ten príbeh najradšej porozprávala sama!“

Ak ide o zlomyseľné ohováranie, nekompromisne zaujmite stanovisko: „Bez ohľadu na to, aká zlá je táto situácia, nechcem prispievať k ohováraniu. Prosím, nešiel by si spolu so mnou za osobou, ktorá tieto klebety šíri, aby sme to zastavili?“ Hoci sa na tom už dokážem aj zasmiať, niekedy som cez zborové klebety o sebe zistila veci, o ktorých som nemala potuchy ani ja sama.

6. Žije pod tlakom nerealistických očakávaní okolia (a seba samej).

Nuž, o kom sa to povedať nedá? Či už ide o naše mamy, deti, náročných susedov či šéfa, všetci žijeme pod tlakom očakávaní. Predstavte si však, že by sa od vás navyše očakávalo, že budete v kostole, len čo sa odomknú jeho dvere. Predstavte si, že vám niekto dá jasne najavo, ako by ste mali byť oblečení. Ako sa majú správať vaše deti. Čo je a čo nie je vhodné povedať. Na čo míňať svoje peniaze. Koľko ľudí by ste mali pozvať k sebe domov na večeru. Prekvapilo by vás, ako často si manželky kazateľov vyslúžia za tieto veci kritiku.

Mnohé manželky kazateľov pracujú na plný úväzok, popri tom sú zapojené do niekoľkých služieb v zbore, zúčastňujú sa na predmanželských či pastoračných stretnutiach s pármi a chodia na zborové akcie. Znie to ako život, ktorý praská vo švíkoch. Manželke vášho kazateľa treba často pripomínať, že jediné publikum, na ktorom koniec koncov záleží, je to, v ktorom sedí len jediná jedna bytosť – jej nebeský Otec.

7. Pravdepodobne je pre ňu náročné zorientovať sa v priateľstvách v zbore.

Je pre ňu takmer nemožné vedieť, či sú jej priateľstvá v zbore založené na náklonnosti k jej osobe, alebo na skutočnosti, že jej manžel je kazateľom. Mnoho žien s prekvapením zistí, že len čo ich manžel skončí na pozícii kazateľa, niektorí ľudia, ktorých považovali za priateľov, nimi v skutočnosti neboli. Predpokladali, že vianočné pozdravy, pozvánky na akcie, dlhé rozhovory pri káve či výlety na pláž vychádzali z priateľstva. Je zdrvujúce zobudiť sa do reality, že len čo jeho rola zanikne, tieto priateľstvá sa vyparia, ako keby nikdy neboli existovali.

To isté sa deje aj v opačnom prípade. Členovia zboru si môžu myslieť, že si boli s kazateľovcami blízki, no len čo sa tí odsťahujú, ocitnú sa v obdobnej situácii. Je to boľavé pre všetky strany. Bohaté priateľstvá sa dajú rozvíjať aj naďalej, no vyžaduje si to zrelosť a porozumenie, že niektorých tém sa jednoducho nedotýkame.

8. Zraňuje ju kritika namierená proti jej manželovi.

Kazatelia niekedy musia počúvať, ako nepracujú dostatočne usilovne, nevedú ľudí tak, ako by mali, nekážu dostatočne dobre a pútavo, nenavštevujú členov zboru dostatočne často, a tak ďalej. Každý človek má svoju predstavu o náplni práce kazateľa. Takmer nik si neuvedomuje, aké nemožné je tieto predstavy naplniť. Koľko hodín týždenne by mal kazateľ pracovať? Päťdesiat? Osemdesiat? Práce je vždy hojne, a jediný človek, ktorý sa ho v nej snaží brzdiť, je väčšinou jeho manželka. Keď si vyslúži kritiku za to, že toho nerobí dosť, jeho manželka sa môže cítiť previnilo za to, že mu pomáha udržiavať zdravé hranice.

Kazatelia sa s manželkami často podelia o mimovoľné poznámky roztrpčeného vedúceho či slová, ktoré zazneli na spornom stretnutí. Manželka však už nie je pri tom, keď sa situácia rozrieši, často ani nevie, či sa rozriešila, a chýba jej bezpečný priestor, kde by situáciu mohla spracovať.

Navyše sa to všetko týka tých istých ľudí, po boku ktorých uctieva Boha nedeľu čo nedeľu, čomu by pri partnerovi s iným povolaním neboli vystavené. Ak niekedy narazíte na ženu kazateľa, ktorá vám pripadá výnimočne múdra, má jasnú a jedinečnú identitu a dokáže hovoriť pravdu v láske, vedzte, že ste v prítomnosti ženy, ktorá prešla skúškou ohňom. Naučte sa od nej, čo môžete, aj keby len pozorovaním.

9. Žije v strese a nejasnosti.

Nejasnosť je pre službu typická. Systém pre rodinu kazateľa nie je jasný, ani zďaleka. Každý člen rodiny je priamo či nepriamo zapojený v zbore. Zo strany zboru prichádzajú isté očakávania, ktoré musí plniť kazateľ, jeho žena, a dokonca aj ich deti. Táto všadeprítomná nejasnosť je pre kazateľovu manželku zdrojom veľkého stresu. Skúste jej pravidelne prejavovať rovnaký súcit, aký by ste prejavili človeku, ktorý sa prednedávnom dopočul nejakú zlú správu. Pýtate sa prečo? Nuž, preto, že ona je niečomu podobnému vystavená pravdepodobne každý deň.

Na rozdiel od iných smútiacich však nemôže o tejto situácii a jej následkoch povedať nikomu v zbore, aby ju spracovala. Ženy v službe sa musia neustále vysporadúvať so správami o tom, že spoľahlivý zamestnanec zboru plánuje dať výpoveď, že kľúčový vedúci v zbore podvádza svoju manželku, že zbor nevládze platiť účty, že práca jej manžela je ohrozená, alebo že jej najbližšia priateľka sa rozhodla prestať chodiť do zboru.

Nie všetky ženy vydaté za kazateľov zažívajú všetko, čo som vymenovala. Mnohé sa tešia krásnej a starostlivej komunite v zbore. A väčšina manželiek kazateľov, ktoré poznám, s radosťou slúži po boku svojho manžela, aby sa mohli spoločne prizerať, ako sa v ich meste rozrastá Božie kráľovstvo.

Existuje však niečo, čo majú všetky manželky kazateľov spoločné, odhliadnuc od všetkých odchýlok tým či onakým smerom, a tým je bod č. 10.

10. Jej spravodlivosť pochádza od Krista.

Podobne ako vy či ja, ani ona sa nedokáže pričiniť o vlastnú spravodlivosť tým, ako napĺňa očakávania ľudí okolo seba, chodí do zboru, pozná Písmo a tým, koľko peňazí míňa alebo nemíňa na oblečenie. Ak so svojou spásou dôveruje Kristovi, verdikt v Božej súdnej sieni už dávno zaznel. Jej nedostatky, chyby, hanba a hriech boli uvalené na plecia Ježiša Krista. Zobral na seba to, čo si zaslúžila ona. Ba čo viac, Boh ju zavinul do Kristovej spravodlivosti. Nad manželkami kazateľov bol už dávno vyrieknutý verdikt: sú spravodlivými a milovanými dcérami.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Shari Thomas

je výkonnou riaditeľkou organizácie Parakaleo, ktorú založila v roku 2005. Má vzdelanie v oblasti teológie, vzdelávania a medzinárodného zakladania zborov. Spoločne s manželom Johnom vyše 34 rokov zakladali zbory v Spojených štátoch aj zahraničí. Momentálne bývajú v New Yorku, kde John slúži ako riaditeľ tréningovej organizácie pre vedúcich Redeemer City to City, ktorú spoluzaložil Tim Keller.

Shari Thomas tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články