Téma - Smútok a žiaľ

Božia agónia

Nikdy predtým a už nikdy potom nebolo nebo a zem svedkom takého zápasu a takej modlitby ako práve v Getsemanskej záhrade.