Téma - Smútok a žiaľ

Nepochopený smútok

Svet nám rozpráva jeden príbeh o smútku. Boh rozpráva iný. On má miesto pre vaše slzy, trpezlivosť pre váš proces a zasľúbenia pre vaše uzdravenie.