Biblia a teológia

10. september

Sion však povedal: Hospodin ma opustil, Pán na mňa zabudol. Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa a nezľutovať sa nad synom svojho lona? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Do dlaní som si ťa vyryl, tvoje hradby mám stále pred sebou.

Izaiáš 49:14-16

Keď je v Biblii reč o zábudlivosti, väčšinou sa to týka človeka. Znovu a znovu počujeme z Božích úst povzdych a výčitku na adresu svojho ľudu: Izrael zabudol na mňa! Ale tentokrát je to Boží ľud, ktorý sa sťažuje na Boha: Pán na mňa zabudol. K takému záveru dospel na základe situácie, v ktorej sa nachádzal. Babylonský kráľ dobyl Jeruzalem, popredných obyvateľov Judska odvliekol do zajatia a múry Jeruzalema ležali v ruinách. Vari to nie je očividný dôkaz, že Boh zabudol na svoj ľud? Ako inak si má ľud vysvetliť svoju situáciu?

V skutočnosti to bolo presne naopak. Nebol to Hospodin, ktorý opustil svoj ľud. Bol to jeho ľud, ktorý opustil Hospodina. Nebol to Pán, ktorý zabudol na ľud. Bol to ľud, ktorý zabudol na Pána. Ako však Hospodin odpovie na výčitku svojho ľudu? Svojím uistením: ja na teba nezabudnem. Žena môže zabudnúť na svoje dieťa (žiaľ, i to sa stáva), ale Boh na svoj ľud nezabudne.

Môže Boh poskytnúť svojmu ľudu nejaký dôkaz, že sa tak naozaj nestane? Do dlaní som si ťa vyryl. Keď nechceme na niečo zabudnúť, tak si to napíšeme na lístok, ktorý potom prichytíme magnetom na chladničku. Na miesto, ktoré máme stále na očiach. Vyryté meno na dlani je tiež takým viditeľným miestom. Veď čo je na dlani, je stále na očiach. A čo je vyryté, nedá sa ani zotrieť, ani inak odstrániť. Je to vyryté natrvalo.

Boh nemá telo a preto ani dlane, aby si mohol do nich čokoľvek vyryť. Pre ľud Starej zmluvy to bola len obrazná reč. Ale pre nás tieto slová nadobudli nový, doslovný význam. My poznáme Boha, ktorý sa stal človekom, Boha s rukami i nohami. A keď nám hovorí: Pozri, do dlaní som si ťa vyryl, kde sa máme pozrieť? Na kríž, kde boli pribité dlane nášho Spasiteľa. Tie dlane, do ktorých vyryl moje i tvoje meno. Preto platí: Ja  na teba nezabudnem.

Pane, Ty na nás nezabudneš. Pomôž nám, aby sme my nezabúdali na Teba!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal