Téma - Božie zasľúbenia

3. september

Realitou života Božieho dieťaťa nie sú len zelené pastviny, ale aj tmavé doliny. Boh je Bohom nie len do dobrého počasia, ale do každého počasia.