Nezaradené

12. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, rozpovedal im toto podobenstvo: Rozsievač vyšiel rozsievať semeno.

Lukáš 8: 4 – 5

Prichádzali zo všetkých strán, jedni z blízka, druhí z ďaleka. Bolo to jedno slovo na Ježišových perách, ktoré ich priam zelektrizovalo a priťahovalo k Nemu, slovo kráľovstvo. Božie kráľovstvo, ktorého príchod Ježiš hlásal (v. 1). Pre obyvateľov Galilee boli tieto slová ako iskra v suchej tráve. Každá spoločnosť totiž sníva svoj sen o lepšom svete, o lepšej budúcnosti. A Židia v prvom storočí neboli výnimkou. Keď v minulosti národ trpel pod tyraniou a útlakom svetových mocností, izraelskí proroci zvestovali príchod budúceho kráľovstva, v ktorom všetky moci zla budú porazené a Boží ľud bude žiť v pokoji a hojnosti. Ťažko si dokážeme predstaviť ten záchvev nádeje, to vzrušenie, ktoré sa zmocnilo obyvateľov Galilee, keď Ježiš chodil po jej dedinách a mestách a zvestoval Božie kráľovstvo. To slovo v nich zapaľovalo vlastenecké nadšenie. Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, stačilo predniesť plamenný prejav a celá Galilea by sa bola postavila pod zástavu tohto Mesiáša.

Miesto toho im však Ježiš povie podobenstvo o rozsievačovi. Na ňom ukáže, akým spôsobom prišiel založiť očakávané kráľovstvo. Ako? Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Na vysvetlenie povie svojim učeníkom: Zrno je Božie slovo (v. 11). Uprostred kráľovstiev tohto sveta Božie kráľovstvo vznikne tým najneočakávanejším spôsobom, rozsievaním Božieho slova. Slovo sa stane nástrojom a rozsievanie metódou. Ale čo sa dá očakávať od takého nástroja a od takej metódy? Akú nádej má v tomto svete? Ježiš však bol presvedčený o úspechu svojej metódy. Preto sa nestal ani politickým revolucionárom, ani sociálnym reformátorom. Stal sa učiteľom a kazateľom. Stal sa prvým rozsievačom. Ale nielen to. On sa stal aj prvým zrnom, tým pšeničným zrnom, ktoré bolo zasiate do zeme, aby odumrelo a tak prinieslo veľkú úrodu (Jn 12:24). Ďalšie dve tisícročia dali Ježišovi za pravdu. Rozsievanie zrna Božieho slova sa stalo najefektívnejšou metódou budovania a šírenia Božieho kráľovstva až dodnes. Veď či aj my nevďačíme nejakému rozsievačovi slova za to, že sme spoznali Ježiša? Na Ježišovej metóde a na Ježišovom nástroji niet čo vylepšiť. Treba v tom len pokračovať.

Pane, prosíme za všetkých rozsievačov tvojho slova, aby boli verní v tom, čo robia.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal