Biblia a teológia

12. august

Potom sa Abímelech Abraháma spýtal: Čo ti to zišlo na um, takto sa správať? Abrahám odvetil: Povedal som si: Na tomto mieste určite nieto bázne pred Bohom a pre moju ženu ma zabijú. Napokon, ona mi je naozaj sestrou, je to dcéra môjho otca no nie dcéra mojej matky; stala sa mojou ženou. Keď ma Boh po odchode z otcovského domu nechal blúdiť, vtedy som jej povedal: Preukáž mi túto láskavosť: Všade, kam prídeme, povieš: Toto je môj brat.

Genezis 20:10-13

Aj my sme zvedaví, ako Abrahám odpovie na kráľovu otázku. Najprv hľadá pre svoje klamstvo poľahčujúce okolnosti. Ale nakoniec sa predsa dozvieme pravdu. Už vtedy na začiatku, keď ho Boh povolal na cestu viery, Abrahám urobil zvláštnu dohodu so svojou ženou. Vedel, že kvôli jej kráse sa môže v budúcnosti dostať do problémov. Preto urobil ochranné opatrenie pre prípad ohrozenia. Sára bude klamať o ňom a on zas bude klamať o nej.

Čo to o Abrahámovi prezrádza? Že je človekom strachu. Preto si zvolil takú životnú stratégiu, ktorej jediným cieľom bolo chrániť seba, hoci i na úkor svojej ženy. Každý máme svoju životnú stratégiu, ktorú si zvolíme podľa toho, čo je v nás dominantné. Ak je to strach, tak si zvolíme stratégiu, ktorou chceme chrániť seba.

Dvadsaťpäť rokov nosí Abrahám v srdci túto dohodu so Sárou bez toho, aby o nej otvorene hovoril. Aby to dal v duchu pokánia do poriadku. Preto muselo dôjsť k opakovanej prehre, aby to konečne vyšlo na svetlo. Lebo neriešená a nevyznaná minulosť sa opakuje. Boh však použije Abrahámovo opakované zlyhanie, aby cez pohanského kráľa položil svoj prst na túto starú, roky neriešenú vec z minulosti. Prečo tak neurobil oveľa skôr? Aby bol Abrahám schopný vidieť tú dohodu ako svoju neprávosť, musel najprv spoznať, aké trpké ovocie prináša jeho stratégia pomáhať si klamstvom.

Boh i pri nás musí veľakrát počkať, kým spoznáme, že to, čo sme celé roky považovali za nevinné, je v skutočnosti prevrátené. Pri Abrahámovi to Bohu trvalo dvadsaťpäť rokov. Ktovie, koľko rokov to Bohu bude trvať pri nás.

Pane, daj nám milosť vidieť, vyznať a rozísť sa s tým, čo sme celé roky pri sebe nevideli, nevyznali a s čím sme sa nerozišli.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal