Biblia a teológia

12. júl

Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní Hospodinovo slovo: Neboj sa, Abrám, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena.

Genezis 15:1

Čoho sa v živote bojíme? Je toho celý zoznam. Bojíme sa straty zamestnania, chorôb i smrti. Bojíme sa budúcnosti, samoty, chudoby. Bojíme sa o seba, o deti, vnúčatá, o blízkych. Aj Abrám sa bál. Čoho sa však mohol báť otec všetkých veriacich? Abrám je človek, ktorý celý svoj život, celú svoju existenciu vsadil na jednu kartu. Všetko vsadil na Boha, na jeho slovo, na jeho sľuby. Roky idú a sľuby sa neplnia. Abrám sa začína pýtať: Dobre som urobil, keď som všetko stavil na Boha? Keď som poslúchol a opustil všetky pozemské istoty kvôli Božím sľubom? Neprehral som, keď som uveril Bohu ?

Boh vie, aké otázky a pochybnosti sa rodia v Abrámovom srdci. Preto skôr, než Abrám stihne čokoľvek povedať, privinie si ho na svoje srdce a hovorí: Neboj sa, neprehral si, lebo so mnou prehrať nemôžeš. Bezo mňa prehrá každý, ale so mnou nikto. Veď ako by mohol so mnou prehrať niekto, komu som ja jeho štítom a odmenou? Bezpečnou ochranou i najväčším bohatstvom?

Abrám sa o chvíľu bude Boha pýtať, čo mu dá. Ale ťažisko nášho života s Bohom nie je v tom, čo nám dá, ale v tom, čím pre nás je. Nie je to o daroch, ale o Darcovi. Preto už dopredu mu Boh hovorí: Abrám, viac ako samého seba ti nemôžem dať. A práve to ti dávam. Viac ako mňa mať nemôžeš. A práve to máš. Neboj sa, dobre si urobil, keď si vsadil na mňa. Lebo keď máš mňa, máš všetko.

Prečo nemôže prehrať ten, kto vsadí na Boha? Keby sme dopredu poznali výherné čísla v lotérii, znamenalo by to istú výhru. My ich však nepoznáme. A predsa je tu niekto, kto pozná výherné čísla dopredu, nie v lotérii, ale v živote. Je to Boh. Preto vsadiť na Boha znamená vsadiť na toho, ktorý pozná „výherné čísla“. Musíme len trpezlivo čakať na deň zlosovania.

Pane, aj my sa všeličoho bojíme. Ďakujeme, že tvoje: Neboj sa, patrí i nám.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal