Nezaradené

13. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, rozpovedal im toto podobenstvo: Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahu. Ďalšie padlo do tŕnia, ale to vzrástlo a udusilo ho. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počúva!

Lukáš 8: 4 – 8

Na prvý pohľad to vyzerá veľmi nádejne. Veľký zástup okolo Ježiša predsa nemôže znamenať nič iné ako veľký záujem o Ježiša. Ale On sa nenechá oklamať množstvom poslucháčov. Vie, že predstavy a očakávania ľudu sú úplne odlišné od toho, s čím On prišiel na svet. Vo svojom podobenstve hovorí, že ešte nie je čas žatvy, len sejby. A aj tá to nemá „na ružiach ustlané“. Odohráva sa totiž na nepriateľskej pôde. Je tu diabol, ktorý vyvíja veľké úsilie zamerané proti úspechu sejby (v. 12). Siatie je tak bojovou činnosťou.

Preto nemáme mať od sejby prehnané očakávania. Veď len jedna pôda zo štyroch sa ukáže ako úrodná. Ale prečo? Vari je na vine rozsievač? Keby to bolo podobenstvo o štyroch rozsievačoch, mohli by sme hľadať chybu v niektorom z nich. Prví traja rozsievali, ale bezvýsledne. Potom prišiel štvrtý rozsievač s novou technikou rozsievania a bol úspešný. Nie, úspech či neúspech rozsievaného zrna nezávisí od rozsievača, od jeho spôsobu rozsievania. Ak teda chyba nie je v rozsievačovi, potom musí byť v zrne. Keby to bolo podobenstvo o štyroch druhoch zrna, mohli by sme hľadať problém v zlej odrode. Ale rozsievač sial to isté zrno na všetky druhy pôdy. Problém je teda v pôde. Nie v zrne. V poslucháčoch, nie v rozsievačovi. Veď preto je to podobenstvo o štyroch druhoch pôdy. Nemôžeme sa vyhovoriť na rozsievača, ani na zrno. Ježišovo podobenstvo tak ukazuje na nás, na poslucháčov. Kto má uši na počúvanie, nech počúva! Dávaj pozor na to, ako počúvaš!

A predsa pri sejbe nemáme podľahnúť ani prílišnému pesimizmu. Straty sú síce veľké, ale úroda z dobrej pôdy ich vysoko prevýši. Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu. Raz príde deň žatvy. Vtedy sa ukáže, že sejba nebola márna. Už je len otázka, či nebola márna aj pri nás.

Pane, chceme byť úrodnou, nie neúrodnou pôdou. Zmiluj sa nad nami!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal