Biblia a teológia

13. apríl

Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš.

LUkáš 23:35

Pod krížom človek oslavuje svoj triumf, svoje víťazstvo. Tá oslava má podobu smiechu. Všetci sa smejú, všetci sa vysmievajú ukrižovanému Ježišovi. Len človek dokáže klesnúť tak hlboko, že sa tomu, kto umiera v krutých bolestiach, smeje do tváre. To je priam démonický smiech. Ako keby sa moc temnosti prevtelila do všetkých posmievačov pod krížom a chechtala sa Ukrižovanému do tváre.

Posmech najprv zaznieva z úst popredných mužov: Nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš. Áno, Ježiš vydal o sebe svedectvo, že On je ten Bohom zasľúbený Mesiáš, tá stáročiami očakávaná nádej Izraela i celého sveta. Ale ako môže byť vyvolený Boží, keď kríž je znamením zavrhnutia, Božieho zavrhnutia?! Veď či nie je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve? Ako môže vyvolený Boží visieť na dreve kríža? Nie, On nie je vyvolený Bohom, On je zavrhnutý Bohom. Je prekliaty. Jeho kríž je predsa dôkaz Božieho zavrhnutia. Áno, a predsa je to všetko inak. Tento ukrižovaný Ježiš je v jednej osobe i vyvolený i zavrhnutý. Je vyvolený Bohom i zavrhnutý Bohom. Lebo na kríži nesie naše zavrhnutie, naše odsúdenie, naše prekliatie. Na kríži sa moje zavrhnutie Bohom stalo jeho zavrhnutím, aby sa tak jeho vyvolenie stalo i mojím vyvolením v Ňom. Tento vyvolený Boží sa stáva zavrhnutý Bohom pre nás, kvôli nám.

Preto nemôže svojim posmievačom poskytnúť dôkaz o svojom vyvolení, keď hovoria: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba. Aké krásne svedectvo tu zaznieva z úst jeho nepriateľov! Iných zachraňoval! Áno, veď celý jeho život bol jeden súvislý, nepretržitý príbeh lásky, pomoci a záchrany druhých. A to, čo robil celý život, robí i teraz, do poslednej chvíle. Iných zachraňuje, keď na sebe nesie trest za vinu sveta. Práve preto nemôže zachrániť seba, aby mohol zachrániť nás! Veď keby sebe pomohol a zachránil sa pred smrťou kríža, nám by už nemal kto pomôcť a zachrániť nás pred smrťou pekla. Pre Ježiša nie je ťažké zostúpiť z kríža. Pre Neho je ťažké zostať na kríži až do konca. A práve to robí, lebo nato prišiel, aby slúžil a dal sám seba ako výkupné za nás.

Pane, ďakujeme, že Ty si zostal na kríži až do konca!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal