Biblia a teológia

Je viera v Krista jediný spôsob ako môže byť človek spasený?

Kultúrna výzva: Ľudia dnes milujú inkluzivitu. Chceme, aby mali všetci pravdu. V skutočnosti si myslíme, že jediný spôsob, ako sa mýliť, je myslieť si, že ktokoľvek sa môže v čomkoľvek mýliť. A tak, pokiaľ ide o náboženstvo, hovoríme: „Všetky cesty vedú k Bohu. Neexistuje žiadna jediná správna cesta. Správne je veriť v čokoľvek, čo pre vás funguje. “ Ale hovorí to Biblia?

Krátka odpoveď: V Skutkoch 4:12 Peter hovorí: „V nikom inom niet spásy, lebo pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“

Trochu dlhšia odpoveď: Viera v Krista je jediný spôsob, ako byť spasený, pretože iba vierou v Krista sa môžeme považovať za spravodlivých v Božích očiach (Ga 2:16). Iba vierou v Krista môžeme byť zmierení s Bohom (Rim 5:9-11). Iba vďaka viere v Krista môžeme získať večný život (Jn 3:16). Ježiš je jediný prostredník medzi Bohom a človekom (1Tim 2:5).

Skutočne inkluzívne: Aj keď dnes mnohým ľuďom pripadá toto posolstvo neprijateľne exkluzívne, mali by sme im poukázať na radikálnu inkluzívnosť evanjelia. Evanjelium konfrontuje všetkých ľudí ako hriešnikov a ponúka odpustenie a večný život všetkým, ktorí sa odvrátia od svojho hriechu a uveria v Krista. Nezáleží na tom, aký dobrý alebo zlý si. Nezáleží na tom, odkiaľ si alebo aké máš náboženské pozadie. Ak budeš činiť pokánie zo svojho hriechu a budeš dôverovať v Krista, budeš spasený.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.