Nezaradené

13. január

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel.

Lukáš 1: 38

Kto je Mária? Panna, zasnúbená mužovi menom Jozef (Lk 1:27). Snúbenci sa už nevedia dočkať chvíle, kedy budú konečne spolu. Určite snívali svoj veľký sen o láske, o spoločnej budúcnosti, o spoločnom šťastí. Už len niekoľko týždňov a rok zásnub sa skončí a budú môcť byť spolu ako manželia a tak začať svoj spoločný život.

Ale príde jeden deň a zrazu je všetko inak. Anjelovou návštevou sa všetko mení. Zrazu je všetko v jej živote ohrozené, jej vzťah, jej manželstvo, jej budúcnosť. Veď ktorý mládenec uverí svojmu dievčaťu, že počala z Ducha Svätého?! Jej povesť je ohrozená, čaká nemanželské dieťa. Hriech smilstva sa v minulosti trestal v Izraeli ukameňovaním.

Mária ako zbožná Židovka určite počítala vo svojom živote s Bohom. Ale na svoje veľké prekvapenie sa dozvie, že je to Boh, kto s ňou počíta vo svojich plánoch. A to je oveľa väčšie a slávnejšie. Ale za akú cenu! Mária je volaná k tomu, aby obetovala všetky svoje plány, túžby, nádeje. Aby obetovala svoju vysnívanú budúcnosť.

Ako prijme správu o tom, že jej telo sa stane bránou, cez ktorú vstúpi Boží Syn ako dieťa na javisko ľudských dejín? Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. To je postoj človeka, ktorý celý svoj život prijíma od Boha a celý svoj život dáva Bohu. Ktorý hovorí: „Bože, som tvojím vlastníctvom. Použi si môj život tak, ako Ty chceš. Som Ti plne k dispozícii.“ Týmto slovom Mária púšťa svoj život z vlastných rúk a vkladá ho do Božích rúk.

Mária tak na anjelovo oznámenie odpovie svojím áno. To je ľudské áno na Božie áno. Keď Boh povedal svoje áno mne tým, že mi udelil svoju milosť, kto som ja, aby som Bohu nepovedal svoje áno tým, že Mu dám k dispozícii svoj život?! Ale povedať Bohu áno znamená povedať nie sebe. V našom živote musí patriť niekomu alebo niečomu naše áno a niekomu
alebo niečomu naše nie. Ak poviem áno sebe, tým som povedal Bohu nie. Ak poviem áno Bohu, nedá sa to inak len za cenu toho, že poviem nie sebe. Práve to robí Mária. A nikdy to neoľutuje.

Pane, Ty máš právo aj na náš život. Odpusť, keď Ti ho neraz upierame!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal