Biblia a teológia

14. august

Keď Sára videla, že syn Egypťanky Hagar, ktorého porodila, vysmieva sa jej synovi,povedala Abrahámovi: Vyžeň tú slúžku i jej syna, lebo syn tejto slúžky  nesmie mať podiel na dedičstve s mojím synom Izákom. Abraháma sa to veľmi dotklo, lebo to bol jeho syn. Boh však povedal Abrahámovi: Netráp sa nad chlapcom ani nad slúžkou. Poslúchni Sáru vo všetkom, čo ti povedala, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. No aj zo syna slúžky urobím veľký národ, lebo je tvojím potomkom. Abrahám včasráno vzal chlieb a mech s vodou, dal to Hagar; dieťa jej položil na plecia a prepustil ju.

Genezis 21:9-14

Znovu sa v Abrahámovom stane ozýva smiech. Tentokrát má však podobu posmechu. Starší Izmael sa posmieva mladšiemu Izákovi a ubližuje mu. Možno si tým rieši svoju žiarlivosť na mladšieho súrodenca, okolo ktorého sa zrazu všetko v rodine točí. A už je po rodinnej pohode! Čo sa to vlastne deje? Dozrelo ovocie stromu, ktorý pred časom Abrahám so Sárou vo svojej netrpezlivosti zasadili. Chceli „pomôcť“ Bohu s naplnením jeho sľubu o potomkovi a výsledkom bol Izmael, divý osol (Gn 16:12). A tak radosť z Izáka im teraz kalí prítomnosť Izmaela. Do požehnania, ktoré im Boh daroval, sa primiešala horkosť z toho, čo si sami „navarili“.

U Abrahámovcov vznikne kvôli Izmaelovi spor. Keď šlo o jeho splodenie, boli zajedno. Ale keď teraz ide o jeho vyhnanie z domu, manželia stoja proti sebe. Boh však chytá stranu Sáre. Ona len chráni Izáka pred Izmaelom, ale Boh tu sleduje niečo hlbšie. Izák a Izmael, syn zasľúbenia a syn telesnej horlivosti predstavujú dva protichodné svety, ktoré nemôžu žiť vedľa seba (Ga 3:21).

Abrahám miluje Izmaela, ale tu musí ísť jeho láska bokom. Musí sa rozlúčiť s jedným synom, aby ten nestál v ceste druhému synovi. Bolesť z rozchodu s Izmaelom však Boh mierni tým, že svoj sľub o veľkom potomstve prenáša i na Izmaela.

Neraz i v našom živote žijú vedľa seba Izák a Izmael. Aj my musíme niekedy jesť trpké ovocie  stromu, ktorý sme zasadili bez Boha. Potom i nám radosť z toho, čo nám Boh požehnal, kalí bolesť z toho, čo sme my pokazili.

Pane, chráň nás pred sadením zlých stromov, aby sme raz nemuseli jesť ich trpké ovocie!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal