Biblia a teológia

26. júl

Zmluvu medzi mnou a tebou a tvojím potomstvom vo všetkých pokoleniach robím večnou zmluvou, že budem tvojím Bohom i Bohom tvojho potomstva. Tebe i tvojmu potomstvu dám krajinu, v ktorej si ako cudzinec; celú krajinu Kanaán im dám do večného vlastníctva a budem im Bohom.

Genezis 17:7

Čo je to najväčšie, čo môže človeku dať Boh? Abrahám sa dozvedá, že jemu a jeho potomstvu dá krajinu, ktorú mu zasľúbil. Dozvedá sa, že mu dá i syna, ktorého mu sľúbil. Čo viac si Abrahám môže priať!? Toľko požehnania, všetky sľuby splnené! A predsa má Boh pre neho ešte niečo viac, oveľa viac: Budem tvojím Bohom i Bohom tvojho potomstva.

Keď Boh dáva, nedáva len svoje. On dáva i seba. Nedáva len svoje dary, dáva seba ako Darcu. Viac ako seba samého nám Boh nemôže dať. A práve to je to, čo dáva nielen Abrahámovi, ale i nám. Lebo zmluva, ktorú Boh uzavrel s Abrahámom, platí aj pre nás, pre Abrahámovo potomstvo. Veď Abrahám má dvojaké potomstvo, telesné a duchovné. Telesným je židovský národ, duchovným je cirkev Ježiša Krista. Vierou v Krista sa stávame Abrahámovými deťmi a teda aj dedičmi Božej zmluvy s Abrahámom. Do tejto zmluvy Boh zahrnul i nás. Dnes sa my môžeme postaviť na miesto otca všetkých veriacich a počuť, ako nám Boh hovorí: Ja som tvoj Boh, s tebou som vstúpil do zmluvného, záväzného vzťahu. Ja som tvoj a ty si môj.

Niekedy si myslíme, že to najvzácnejšie v živote je Božie požehnanie. Preto túžime po požehnaní, prosíme o požehnanie, očakávame na požehnanie. Ale čo vtedy, keď požehnanie príde? Keď učeníci poslúchli Pánovo slovo a chytili plnú sieť rýb, Peter sa hodí do vody a pláva k brehu, kde stál Pán. Pán bol pre neho dôležitejší než Pánovo požehnanie. Môže sa nám stať, že zaviazneme „pri plných sieťach“, takže pre požehnanie zabudneme na Darcu. Ako dieťa, ktoré pre hračky pod vianočným stromčekom zabudne na rodičov. Ale Darca je viac ako dar. Požehnanie je síce vzácne, ale žehnajúci Pán je vzácnejší. Preto aj bez požehnania keď máme Pána, máme to najvzácnejšie.

Pane, nech Ty sám si pre nás vzácnejším než tvoje požehnanie!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal