Nezaradené

14. máj

Keď zástup videl, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci, hľadali Ježiša… Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, lebo ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka, lebo jeho Otec, ktorý je Boh, označil svojou pečaťou.

Ján 6:24-27

Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, hovorí Ježiš. Ako tomu máme rozumieť? Veď predsa na chlieb si musíme zarobiť. Bez práce, úsilia a námahy to nejde. Chlieb je pritom dôležitý. Potrebujeme ho pre náš život, rovnako bohatí ako i chudobní. I preto sa modlíme: Daj nám dnes náš každodenný chlieb (Mt 6:11). Áno, ale človek nebude žiť na samom chlebe. Lebo človek má nielen žalúdok, ale i dušu. Človek nie je len telesná bytosť, ale i duchovná bytosť. Preto je ešte niečo dôležitejšie než chlieb. Ten nasýti telo, ale nie dušu. Veď hmotou dušu nenasýtiš! Tú nasýti len duchovný pokrm.

Zástup, ktorý hľadá Ježiša, však usiluje práve o chlieb, ktorý pominie. Jeho úsilie je zamerané len na tento pozemský, časný život. Ide mu len o telo, o žalúdok, o to, ako sa mať dobre tu a teraz. Je to jeho materializmus, ktorý ho privádza k Ježišovi. Od Neho si sľubuje riešenie otázky chleba. Ježiš nás nasýtil raz, nasýti nás i druhýkrát.

Ježiš však obracia pozornosť zástupu iným smerom. Hovorí s ním o inom pokrme a o inom živote. Lebo je dvojaký pokrm práve tak, ako je dvojaký život. Je pominuteľný pokrm, určený pre náš časný život na zemi. A je nepominuteľný pokrm, pokrm, ktorý zostáva pre večný život. Ktorý človeka zachová pre večnosť. O tento pokrm nám má ísť v prvom rade. Lebo na večnom živote záleží nekonečne viac než na časnom živote.

Ale kto nám môže dať tento pokrm?  Len Ten, kto k tomu dostal od Boha oprávnenie, Syn človeka, lebo Otec jeho označil svojou pečaťou. Práve zázračné nasýtenie zástupu bolo Božou pečiatkou, ktorou Boh verejne potvrdil Ježiša v úlohe darcu pokrmu, ktorý nás zachová pre večný život.

Pane, pomôž nám hľadať nie to, čo pominie, ale čo zostáva do večnosti!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal