Nezaradené

15. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len načas a počas skúšky odpadajú. Zrno, čo padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú.

Lukáš 8: 13 – 14

Evanjelium, radostná zvesť spôsobuje rozdelenie. Radosť prináša tým, ktorí ju prijmú. Odsúdenie tým, ktorí ju neprijmú, odmietnu. Na toto rozdelenie ukazuje aj Ježišovo podobenstvo o štvorakej pôde. Tou prvou je tvrdá pôda. Ľudia tvrdého srdca síce slovo počujú, ale na veľké sklamanie rozsievača slova ho hneď odmietnu (v. 12).

Druhou je plytká pôda. Aj tu čaká rozsievača sklamanie, ktoré je o to väčšie, o čo sľubnejšie vyzerajú začiatky: slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho… Tí prví len počuli, títo druhí nielen počuli, ale aj prijali. A to dokonca s radosťou. Čo viac si môže rozsievač priať?! Ale počiatočné nadšenie im dlho nevydrží. Veria len načas… Sú to chvíľkoví „kresťania“. Rýchlo prijmú aj rýchlo odpadnú. Prídu životné skúšky a oni počas nich odpadajú. Prečo? Lebo nemajú korene. Slovo nezapustilo korene v ich srdci. Bolo v ňom málo pôdy. Hneď pod povrchom boli samé skaly. Plytká pôda, plytké srdce, plytké prijatie slova. Nestačí ho len s radosťou prijať. Slovo musí v srdci aj zapustiť korene, aby to nebola len viera načas. Lebo veriť len načas je to isté ako neveriť nikdy.

Treťou je tŕnistá pôda. Aj tu čaká rozsievača sklamanie. Lebo slovo počuté sa stane slovom uduseným. A udusené slovo úrodu neprinesie. Pritom práve o ňu ide. To je celý zmysel sejby. Aby na konci bolo čo žať. Čo udusilo Božie slovo v živote týchto poslucháčov? … starosti, bohatstvo a rozkoše života.

Táto trojica sa nás snaží tak zamestnať, aby nás celých pohltila. Buď premôžeme starosti v dôvere v Boha my, alebo starosti premôžu nás, našu vieru. Natoľko ju udusia, až prestane „dýchať“. Aj túžba po bohatstve už udusila veľa nádejne vyklíčených zŕn. Lebo peniaze, majetok predstavujú najväčšieho Božieho rivala v živote človeka. Je to buď – alebo. Nedá sa slúžiť jednému aj druhému. Rovnako život zameraný na rozkoše a pôžitok vytesní slovo zo srdca človeka. V každom veku na nás čaká množstvo rozptýlenia, nástrah, starostí a požiadaviek. Výsledkom je to, že slovo v našom živote úrodu neprinesie. Nedáme mu možnosť, aby tak urobilo. Na našu veľkú, ba neraz i večnú škodu.

Pane, nechceme, aby toto bol náš prípad. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal