Nezaradené

16. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Noach bol prvý roľník, ktorý vysadil vinicu. Raz sa napil vína, opil sa a obnažený si ľahol vo svojom stane. Chám, Kanaánov otec, však videl svojho otca obnaženého a povedal to vonku svojim dvom bratom. Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom, a tak zakryli nahotu svojho otca. Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého.

Genezis 9:20-23

Je ťažké sväto zaobchádzať s nesvätým! Ťažké, ale nie nemožné. Že je to ťažké, vidíme na Noachovom synovi Chámovi. Keď sa on stretol so zlyhaním svojho otca, sám zlyhal. Že to nie je nemožné, vidíme na ďalších Noachových synoch. Ak otcovo zlyhanie odhalilo charakter jedného syna, odhalilo aj ich charakter. Šém a Jefet sa nepripoja k Chámovi, ale urobia presný opak. Ak ich brat vyniesol nahotu svojho otca na verejnosť, tú obraznú i fyzickú, oni vojdú do stanu, aby prikryli nahotu svojho otca: Šém a Jefet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom, a tak zakryli nahotu svojho otca.

Je možné zaobchádzať so špinou bez toho, aby sa ňou človek sám zašpinil. Šém a Jefet sú príkladom toho, že človek sa môže stretnúť s hriechom druhého bez toho, aby sa ním i sám znečistil. Na rozdiel od Cháma sa zlyhanie ich otca nestane pre nich zámienkou či príležitosťou k tomu, aby ním pohŕdli. Aby si ho prestali vážiť a ctiť. Oni prijmú smutnú skutočnosť, že ich otec zlyhal. Ale napriek tomu pri ňom stoja a preukážu mu úctu.

Napriek pohaneniu, ktorým sa ich otec sám pohanil, pomáhajú mu zachovať si ľudskú dôstojnosť. Miesto toho, aby prišli a pozerali sa na to, ako vyzerá padlý otec a popásli sa na jeho slabosti a zlyhaní, prikryjú ho. A to bez toho, aby videli jeho nahotu: Tvár mali odvrátenú, aby nevideli svojho otca obnaženého.

Aj takúto podobu má zachovávanie prikázania: Cti svojho otca a svoju matku… (Ex 20:12). To je postoj, ktorý od nás žiada Boh: Ctiť si svojich rodičov aj vo chvíli, keď sa staneme svedkami ich zlyhania. Keď sme v pokušení ich odsúdiť, prípadne sa na nich pohoršiť. Veď ako chceme, aby sa k nám raz zachovali naše deti vo chvíľach našich zlyhaní, tak sa my musíme zachovať k svojim rodičom vo chvíľach ich zlyhaní.

Pane, pomôž nám prikrývať nahotu našich blížnych a nie ju odkrývať!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal