Nezaradené

17. máj

Oni mu povedali: Pane, vždy nám dávaj tento chlieb! Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať; a kto verí vo mňa, nikdy nebude smädný.

Ján 6:34-35

Témou rozhovoru Ježiša so zástupom je otázka chleba. Zástup si myslí, že Ježiš hovorí o skutočnom chlebe ako pokrme pre naše telo. Ježiš však hovorí o duchovnom chlebe ako pokrme pre našu dušu. Keď jeho poslucháči  počujú o chlebe, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život, hovoria: Pane, vždy nám dávaj tento chlieb! Navždy nás zbav starosti o chlieb!

Na svoje veľké prekvapenie však počujú, že tým chlebom nie je vec, ale Osoba: Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života, ten životodarný chlieb. Ježiš nie je len darcom duchovného chleba, On sám je tým chlebom. Ježiš je tak zároveň Darcom i darom zároveň. Ako tomu máme rozumieť?

Náš hlad duše, túžba po plnosti života, po večnosti je vlastne túžbou po Bohu samotnom. Nič iné nemôže naplniť túto túžbu len Boh. Preto nám On vo svojom Synovi dáva samého seba ako pokrm, ktorý môže vyriešiť hlad i smäd duše. Ježiš hovorí: Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať; a kto verí vo mňa, nikdy nebude smädný.

Len chlieb života, ktorým je Ježiš, môže nasýtiť najhlbšiu potrebu našej duše. A Ježiš sľubuje, že tak urobí dokonale, natrvalo. Ale jeho sľub platí len tomu, kto príde k Nemu a verí v Neho. Kto však verí v Ježiša? Ten, kto prichádza k Nemu. Veď preto prichádza, lebo verí. Ten si môže privlastniť sľub, že nikdy nebude hladovať, nikdy nebude smädný. Za to Ježiš ručí osobne.

Keď nás teda Ježiš volá k viere v Neho, nevolá nás k prijatiu jeho darov, ale k prijatiu Darcu, jeho samého. Volá nás k osobnému vzťahu s Ním, aby sme v Ňom našli zdroj a plnosť života. V Ňom, ktorý je chlebom života pre hladnú i smädnú dušu. Kto príde k Nemu, ten už potom inde nehľadá pokrm pre svoju dušu. Veď načo aj, keď už našiel, čo hľadal?!

Pane, ďakujeme, že si sa stal i naším chlebom života.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.
Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.