Nezaradené

17. marec

Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu.

Ján 3:19-21

Čo je to, čo Boh od nás chce? Nikodém opakovane počuje z Ježišových úst slová: …kto verí v neho… (Jn 3: 15, 16, 18). To je to, čo Boh chce. Aby sme uverili, že v obeti jeho Syna je pre nás záchrana. Že Boží Syn vzal na seba všetku našu vinu i naše odsúdenie, aby sme nezahynuli, ale mali večný život. Prečo potom mnohí neveria? Nie preto, že nemôžu, ale preto, že nechcú. Dôvod našej nevery nie je intelektuálny, ale morálny. Je ním náš hriech.

Ježiš tu odhaľuje skutočnú príčinu nevery, keď hovorí, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Príchod Ježiša na svet znamenal príchod svetla. On je tým svetlom. Čo robí svetlo? Odhaľuje. Ale to je práve to, čo nechceme. Nechceme byť odhalení, akí v skutočnosti sme, lebo naše skutky sú zlé.

Preto platí, že kto robí zle, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. Veď kto by chcel, aby o ňom vyšlo všetko najavo?! Nikto z nás. A navyše nechceme na svojom živote nič meniť. Lebo stať sa kresťanom by prinieslo veľkú zmenu do nášho života. Už by sme nemohli žiť tak ako pred tým. Žiť v tme, kde je všetko dovolené. Kde nás nikto nevidí.

Preto milujeme tmu a nenávidíme svetlo. V tme totiž môžeme skryť všetko, za čo sa hanbíme. Všetko, čo je v našom živote prevrátené, hriešne, zlé. Tma nám pomáha skryť to, čo nechceme, aby druhí o nás vedeli. Ale Boh vidí i do tmy.

Vyjsť z tmy na svetlo, stáť pred Ježišom odhalený ako hriešnik je veľmi pokorujúce. Lebo vtedy vyjde najavo celá pravda o nás. Je to čin pokánia, ktorý bolí. Preto mnohí radšej zostanú v tme, ako by mali vyjsť na svetlo.  A predsa. Kto nájde odvahu podstúpiť to pokorujúce sebaodhalenie spozná, že svetlo, ktorým je Ježiš, neprišlo odsúdiť, ale očistiť, omilostiť a zachrániť.

Pane, pomôž nám vyjsť z tmy na svetlo!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal