Nezaradené

17. október

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja.

Ján 17:24

Tieto slová zaznejú v predvečer Ježišovej smrti. Skôr, ako Ježiš upadne do rúk nepriateľov, vysloví svoju poslednú vôľu: Otče, chcem. Pozoruhodné! Nikdy predtým a nikdy potom nepočujeme Ježiša modliť sa: Otče, chcem.

O niečo neskôr sa bude Ježiš modliť znovu, tentoraz v záhrade Getsemane. A ako refrén budú jeho modlitbou znieť slová: Otče, nie ako ja chcem, ale ako ty chceš (Mt 26:39). Tu však hovorí: Otče, chcem. Ako máme tomu rozumieť? Keď sa Ježiš modlí za seba, hovorí: Nie ako ja chcem. Ale keď sa modlí za druhých, i za nás, hovorí: Otče, chcem. Keď ide o Neho, prijíma Otcovu vôľu pre seba. Keď ide o nás, oznámi svoju vôľu Otcovi.

Čo je Synovou vôľou pre nás? Jeho poslednou vôľou? Aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Kde je Syn? Pri týchto slovách je ešte v hornej dvorane, spolu so svojimi učeníkmi. Ale v tejto modlitbe sa Syn už pozerá ďalej. Pozerá sa dopredu cez zakrvavený kríž, kde na druhý deň položí svoj život ako obeť za hriech sveta. Pozerá sa cez otvorený hrob, z ktorého na tretí deň vstane z mŕtvych. Pozerá sa na miesto, odkiaľ pred tridsiatimi tromi rokmi prišiel, aby sa tam opäť vrátil.

Od Otca prišiel a k Otcovi sa vracia. Nič nemôže Synovi prekaziť jeho návrat k Otcovi. Ani všetka moc sveta, ani moc temnosti a  smrti Mu nezabránia v jeho triumfálnom návrate. On si je taký istý svojím víťazstvom, že už teraz hovorí o budúcnosti ako o prítomnosti: tam, kde som ja. Kde je Otec, tam je i Syn, Syn opäť spolu s Otcom, Otec opäť spolu so Synom. Čo viac si môže Syn priať? Veď Otec je jeho láskou a On je Otcovou láskou. Čo viac môže Syn chcieť?

A predstavte si: On chce ešte niečo viac. Syn chce i nás, lebo On nechce byť bez nás. Večnosť bez nás by bola pre Neho ako víťazstvo bez trofeje víťazstva. My sme tou trofejou, trofejou jeho víťazstva na kríži, trofejou jeho milosti a lásky. Nie, On vo večnosti nechce byť bez tých, za ktorých položí svoj život. A tak vysloví to veľké: Otče, chcem! To je to, čo chce Syn. Chce nás mať pri sebe, vo svojej večnej blízkosti, aby tam, kde je On, sme boli i my.

Pane, ďakujeme, že si do svojej poslednej vôle zahrnul i nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal