Nezaradené

9. apríl

Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: Keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Kráľovský úradník mu odpovedal: Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! Ježiš mu povedal: Choď, tvoj syn žije! Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel.

Ján 4:46-50

Kráľovský úradník príde k Ježišovi so svojou prosbou o uzdravenie svojho na smrť chorého syna. Ježišova odpoveď však znie veľmi zvláštne: Keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Komu vlastne patria tieto slová, ktoré Ježiš hovorí v množnom čísle? Sú Ježišovým komentárom k viere, s ktorou sa On často stretával v Galiley, kde sa práve nachádzal. Aká to bola viera? Taká, ktorá je založená na videní zázrakov. Bola to viera zástupov, idúcich za Ježišom práve kvôli jeho zázrakom, ktoré videli.

Čo však platí o viere založenej na videní? Je to viera, ktorá žije z viditeľných vecí, zo zázrakov, lebo žije pre viditeľné pozemské veci. Zaujíma sa o zdravie, pokrm, úspech, šťastie, prosperitu. Je to viera, ktorá ide k Ježišovi nie kvôli tomu, kto On je, ale len kvôli tomu, čo si od Neho sľubuje. Keď sa jej to nesplní, ľahne taká viera popolom. Ona nie je schopná žiť z neviditeľných vecí, prijať to, čo nevidieť, čo Ježiš dáva. Keď tu Ježiš hovorí o viere založenej na videní zázrakov, tak sa medzi riadkami pýta otca: Platí to aj o tebe? Musíš najprv vidieť, aby si mohol uveriť? Prečo vlastne Ježiš hovorí o viere?

Otcovi ide o syna. Ježišovi však ide o otca. Otcovi ide o uzdravenie syna, preto prosí:  Pane, poď, kým mi dieťa neumrie! Ježišovi však ide o otcovu vieru, preto mu hovorí: Choď, tvoj syn žije! Čo mu týmto Ježiš dáva? Slovo, nič viac než holé slovo. Nedá mu žiadnu viditeľnú záruku, o ktorú by sa mohol oprieť. Ale v tomto slove je výzva k viere, chytiť sa vierou neviditeľného sľubu. A stane sa zázrak: Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Má Ježišovo slovo a to mu stačí. Viac nepotrebuje. On verí i bez videnia. Toto je pravá viera.

Pane, nech i nám stačí slovo, tvoje slovo!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.