Nezaradené

20. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú.

Lukáš 6: 27 – 28

Ježiš adresuje svoje slová učeníkom. Pripomína im, že ako občania Božieho kráľovstva žijú v tomto svete na nepriateľskom území. Ako majú čeliť nepriateľstvu sveta? Láskou, nie všeobecnou, ale špeciálnou láskou, ktorá je láskou k nepriateľom: Milujte svojich nepriateľov! To je to, čím sa kresťanská láska líši od každej inej lásky. Je to láska k nepriateľom.

Ale kto je môj nepriateľ? Ten, kto nie je môj priateľ. V slove priateľ počujeme slovo prijať. V slove nepriateľ počujeme slovo ne-prijať. Priateľ je ten, kto ma prijal do svojho srdca. Nepriateľ je ten, kto ma do svojho srdca neprijal, kto ma  odmietol. A svoje odmietnutie mi dáva pocítiť rôznym spôsobom, nielen pasívne, ale aj aktívne. Neznáša ma, zlorečí mi, teda zle o mne hovorí a potupuje ma. Tupí moje meno, povesť, česť. Nenávisť najčastejšie používa za svoj nástroj jazyk. Tým ubližuje, zraňuje, uráža, ohovára. Jazyk má na svedomí viacej obetí ako všetky zbrane sveta dohromady.

Ježiš nás však vyzýva, aby sme tomuto nepriateľstvu vzdorovali. Kládli mu aktívny odpor. Ako? Čím? Láskou, ktorá nepriateľovi robí dobré, praje mu dobré a modlí sa za dobré pre neho. Lebo mu na ňom záleží. Ide mu o jeho dobro.

Milovať nepriateľa neznamená mať ho rád. Znamená správať sa k nemu tak, ako sa správam k tým, ktorých mám rád. Lebo nejde o to, čo k nemu cítim, ale ako sa k nemu správam. Tento príkaz milovať nepriateľov je adresovaný našej vôli, nie našim citom. Máme preukazovať skutky lásky, nie city lásky. To nie je pokrytectvo, ale poslušnosť prikázaniu lásky. Lebo kresťanská láska, aj tá k nepriateľom, nestojí na citoch, ale na činoch.

Milujte svojich nepriateľov! Ale dá sa to vôbec? Ježiš by nám to neprikázal, keby to nebolo možné. Takáto láska však nie je v našich silách. Lebo to nie je prirodzená, ale nadprirodzená láska, ktorej je schopný jedine Ježiš. A ešte ten, v ktorého srdci Ježiš prebýva.

Pane, ako veľmi sme tu odkázaní na Teba a na tvoje zmocnenie!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal