Nezaradené

17. september

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Keď Ráchel videla, že je neplodná, žiarlila na svoju sestru a povedala Jákobovi: Daj mi synov, ak nie, zomriem. Jákob sa rozhneval na Ráchel a vykríkol: Či som ja Boh, ktorý ti odopiera plod života? Ona odpovedala: Tu je moja slúžka Bilha; choď k nej, nech porodí na moje kolená a tak z nej budem mať aj ja synov. Dala mu svoju slúžku Bilhu za ženu a Jákob vošiel k nej.

Genezis 30: 1 – 4

Tu do príbehu vstúpi Jákob. Jeho príbeh je príbehom osamelosti medzi dvoma ženami. Je to muž, ktorý sa romanticky zamiluje a nakoniec aj ožení so svojou láskou. Ale  namiesto očakávaného manželského šťastia a opätovanej lásky má Ráchel pre neho len výčitky. Jákob vlastne žije medzi dvoma nešťastnými ženami. Jednej nechce dať lásku, druhej nemôže dať deti. Je sám medzi ženou, ktorú nemiluje a ženou, ktorú síce miluje, ale ktorá nemiluje jeho.

Jákob tak ani s Ráchel nie je šťastný. Po čase zistí, že dosiahnuť svoje, v tomto prípade Ráchel, ešte neznamená dosiahnuť aj svoje šťastie. Ráchel si síce vybojoval, ale šťastné manželstvo s ňou nemal. A nakoniec o ňu prišiel a zostala mu len nemilovaná Lea. Boh nám niekedy dá, čo si silou mocou „vytrucujeme“. Ale nedá nám to preto, že by nám chcel ustúpiť. Robí to preto, že nás chce vychovávať. Aby sme pochopili, že čo chce On pre nás je lepšie, než čo my chceme sami pre seba.

Jákoba počujeme, ako tu vybuchne na svoju ženu. Jeho hnev je oprávnený. Nahnevá ho nespravodlivosť Rácheliných slov, jej výčitka. Preto to uvádza na pravú mieru, keď hovorí: Či som ja Boh, ktorý ti odopiera plod života? Dať deti je Božia vec. To nie je v moci Jákoba, ani v moci žiadneho iného muža. Jákob konečne zaujme aj kritický postoj k žene, ktorú celý čas tak nekriticky miluje.

Čo teda urobí Ráchel?  Keď bola neplodná Rebeka, Jákobova matka, čítame: Izák prosil Hospodina za svoju ženu, lebo bola neplodná. Hospodin ho vypočul (Gn 25:21). Tu sa nemodlí ani muž, ani žena. Ráchel urobí to, čo pred ňou kedysi urobila  Sára. Dá Jákobovi náhradnú ženu, konkubínu: Tu je moja slúžka Bilha; choď k nej, nech porodí na moje kolená a tak z nej budem mať aj ja synov. Niekoho bolesť privedie na kolená. Iný si chce z ťažkostí pomôcť vlastnými silami, ľudským spôsobom. Len aby sa nemusel skloniť a pokoriť pred Bohom. Aj bolesť môžeme premrhať, keď s ňou neprídeme k Bohu.

Pane, odpusť nám, keď chceme bolesť radšej obísť ako sa ňou nechať pokoriť!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal