Nezaradené

18. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Prišla za ním jeho matka a jeho bratia. Ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať. Oznámili mu: Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť. On im však povedal: Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.

Lukáš 8: 19 – 21

Ježiš v tejto udalosti odmieta výlučný nárok svojej pokrvnej rodiny na seba. Robí to preto, aby otvoril dvere pre každého, o ktorom platia jeho slová: Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, je mi bratom, sestrou i matkou (Mt 12:50). Zároveň Ježiš svojím postojom k vlastnej pokrvnej rodine raz a navždy stavia duchovné vzťahy nad pokrvné vzťahy. Lebo pokrvné vzťahy sú dočasné, zatiaľ čo duchovné sú večné. Preto Ježiš využije príchod svojej rodiny na to, aby so svojimi poslucháčmi hovoril na tému inej, Božej rodiny, ktorú On prišiel založiť. A tam, okolo Neho už sedí zárodok tejto novej rodiny. Ukázal rukou na svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia! (Mt 12:49). Toto je Ježišova nová rodina. Pokrvná rodina stojí vonku. Oznámili mu: Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku. To má aj svoj symbolický význam. Tí, ktorí z titulu svojho pokrvného puta stoja Ježišovi najbližšie, z hľadiska duchovného stoja vonku. Ale tí, ktorí nemajú žiaden príbuzenský vzťah s Ježišom, sú vo vnútri. Sedia okolo Neho. Duchovne sú Mu bližší ako jeho vlastná rodina. Ďalekí sa stali blízkymi. Cudzí sa stali jeho vlastnými. Pre úplnosť treba dodať, že po Veľkej noci už vidíme Ježišovu matku i jeho bratov medzi jeho učeníkmi. Aj telesná rodina musela prejsť tými dverami, ktorými sa vchádza do duchovnej, Božej rodiny. Dverami viery a nového narodenia.

Ježiš sa vtedy priznal k svojim učeníkom ako k svojim bratom v prítomnosti ľudí tu na zemi. Dnes sa priznáva k nám v prítomnosti svojho Otca v nebi, keď hovorí: Otče, hľa, moji bratia a moje sestry! To, čo nás spája s Ježišom a Jeho s nami, je  spoločný Otec. Po svojom vzkriesení hovorí Márii Magdaléne: Choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi (Jn 20:17). Na kríži Ježiš svojou obeťou vytvoril nové, jedinečné, nezničiteľné puto, ktoré pretrvá celú večnosť.

Pane, ďakujeme, že aj keď smrť pretrhne pokrvné putá, to duchovné nepretrhne!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal