Nezaradené

1. jún

Potom Ježiš chodil po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Blížil sa však židovský sviatok, sviatok stánkov. Tu mu jeho bratia povedali: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu.
Totiž ani jeho bratia neverili v neho. Ježiš im povedal: Môj čas ešte nenastal…

Jn 7:1-6

Tu sa prvýkrát stretávame s Ježišovými súrodencami, jeho bratmi. Čo sa o nich dozvieme? Evanjelista nám prezrádza ich postoj k Ježišovi, ktorý bol postojom nevery: Totiž ani jeho bratia neverili v neho. Napriek tomu, že žili v blízkosti svetla, zostávali v tme. Počuli pravdu, ale ju odmietali. Niekedy je ťažké žiť v blízkosti neveriacich príbuzných. Aj Ježiš o tom niečo vedel. Preto nám rozumie, keď sa nachádzame v podobnej situácii. Neskôr však vidíme jeho bratov medzi prvými kresťanmi. To je povzbudzujúce. Nevera našich príbuzných v prítomnosti ešte nemusí znamenať ich neveru v budúcnosti.

Prečo tu Ježišovi bratia ešte v Neho neveria? Oni chcú mať z Ježiša populárnu osobnosť, ktorá by bola prijímaná širokou verejnosťou. Preto nechápu, prečo Ježiš nevyužije židovský sviatok na to, aby si urobil reklamu. Aby ukázal, čo všetko dokáže, aké zázraky koná. Ježišovo správanie je pre nich nepochopiteľné. Inak to ani nemôže byť. Lebo kto Ježiša meria ľudskými kritériami, nemôže Mu rozumieť. My chceme, aby bol ako my, aby rozmýšľal ako my, aby sa správal ako my. Ale On nie je ako my, ani nezmýšľa ako my a už vôbec sa nespráva ako my. My Ho meriame sebou, zatiaľ čo by sme seba mali merať Ním.

Ako Ježiš odpovie na návrh svojich bratov? Môj čas ešte nenastal… Ide o čas jeho utrpenia a smrti, o ktorom oni zatiaľ nič nevedia. Ale Ježiš vie: Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Ježiš sa nevyhýba krížu. Len čaká, kedy sa naplní jeho čas. Keď sa tak stane, verejne vstúpi do Jeruzalema, aby priniesol obeť i za svojich neveriacich bratov. Aby aj oni uverili v Neho a tak sa stali trofejou jeho milosti a lásky.

Pane, ďakujeme, že aj pre našich neveriacich príbuzných je nádej na spásu.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal