Nezaradené

19. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

So zrakom upretým na svojich učeníkov povedal: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás spomedzi seba, keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. V ten deň sa radujte a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. No beda vám, boháčom, lebo vy máte svoje radosti už teraz. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, keď sa teraz smejete, lebo budete plakať a bedákať. Beda vám, ak by vás všetci ľudia chválili. Veď práve tak robili ich otcovia falošným prorokom.

Lukáš 6: 20 – 26

Pred Ježišom stoja jeho učeníci. Vedia vôbec, čo ich nasledovanie Ježiša bude stáť? On to pred nimi netají. Preto ich pripraví na ťažkosti, ktoré ich čakajú. Hovorí, že život viery bude pre nich znamenať chudobu, hlad, slzy a nenávisť sveta. Veď oni všetko opustili a šli za Ježišom, takže nič nevlastnia. Neraz budú strádať a znášať hlad. Pritom budú k ich životu patriť aj slzy a zavrhnutie a potupa zo strany sveta. A to všetko pre Syna človeka.

Napriek tomu ich netreba ľutovať. Práve naopak. Veď Ježiš ich prehlási za blahoslavených.  Za tých, ktorým treba závidieť. Prečo? Lebo ich pozemský údel  bude trvať len krátky čas. Im však patrí Božie kráľovstvo, ktoré je večné. Ktoré svojou nebeskou odmenou nekonečne prevýši všetko pozemské strádanie. Ľutovať treba iných. Tých, ktorí si už v tomto živote vyberú všetko dobré, takže pre nich vo večnosti nič dobré nezostane. Kto sú to? Bohatí, sýti, bezstarostne žijúci ľudia tohto sveta. Tí, ktorí v očiach druhých vedú závideniahodný život. Ale nie podľa Ježiša. Lebo im patrí jeho opakované beda.

Ježiš tu vykreslí kontrast medzi prítomnosťou a budúcnosťou. Medzi tým, čo platí teraz a tým, čo bude platiť potom. Medzi časným a večným údelom ľudí. Život učeníka je určovaný budúcnosťou. Ale beda tomu, kto žije pre prítomnosť! Lebo toho v budúcnosti nič dobré nečaká. Blahoslavený je však ten, kto prítomnosť obetuje kvôli budúcnosti. Lebo jeho časné straty sa zmenia na večné zisky. Kto však budúcnosť obetuje na oltári prítomnosti, jeho časné zisky sa zmenia na večné straty.

Pane, pomôž nám vierou v neviditeľnú budúcnosť premáhať viditeľnú prítomnosť!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal