Nezaradené

2. júl

Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nik nemôže pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči a povedal mu: Choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho pred tým vídali žobrať, povedali: Nie je to ten, čo sedával a žobral? Jedni tvrdili: Je to on! Iní hovorili: Nie je, len sa na neho podobá. On sám povedal: Ja som to.

Ján 9:4-11

Pohľad na slepého muža vedie učeníkov k tomu, aby zahájili teologickú debatu. Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? Ježiša pohľad na muža vedie k činu. Ja musím konať… Neraz hovoríme tam, kde by sme mali konať, pomáhať. Ježiš vie, že na konanie Božích skutkov má obmedzený čas, dokiaľ je deň. Prichádza noc, noc jeho smrti, keď čas k práci pominie. Rovnako to platí i pre nás. Aj noc našej smrti sa blíži, preto musíme vykupovať čas k službe. Ja musím, tak platí nielen pre Ježiša, ale i pre nás. Preto niektoré preklady hovoria: My musíme konať…

Ježiš, ktorý je Svetlo sveta, je poslaný prinášať svetlo do tmy ľudského života. Tak ako v prípade tohto slepého. Ježiš pri ňom vykoná Boží skutok, stvoriteľský zázrak. K rybníku ho pošle ešte ako slepého, od rybníka sa muž už vráti ako vidiaci. Čo bude nasledovať? Začnú sa tí, ktorí muža poznajú, radovať spolu s ním? Nič také sa nedeje. Miesto toho sa uzdravený slepec stane záhadou pre svoje okolie. Jedni ho spoznávajú, druhí nie. Jedni tvrdia: Je to on. Druhí tvrdia: Vylúčené, to nemôže byť on. A čo povie muž? Ja som to. Ale teraz už vidím.

V určitom zmysle má byť každý veriaci človek záhadou pre druhých v tom, že ľudia nebudú schopní nájsť prirodzené vysvetlenie pre zmenu jeho života. Že ho jeho okolie v niečom nebude spoznávať. To už nie je ten, ktorého sme pred tým poznali. Je to celkom iný človek. Máme žiť život, pre ktorý neexistuje prirodzené vysvetlenie. Ktorý sa dá vysvetliť len tým, že Boh zjavil a stále zjavuje svoje skutky na nás. Že to nie je z nás, ale z Neho. Že všetko má svoje vysvetlenie v tom, aký je On, nie v tom, akí sme my.

Pane, pomôž nám žiť život, ktorý vzbudí pozornosť nášho okolia!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.