Biblia a teológia

16. august

V tom čase Abímelech a veliteľ jeho vojska, Píkol, povedali Abrahámovi: Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Preto mi tu na Boha prisahaj, že neoklameš ani mňa, ani môjho následníka a moje potomstvo, ale ako som sa ja verne zachoval voči tebe, tak sa budeš aj ty správať voči mne a krajine, v ktorej si cudzincom. Abrahám povedal: Prisahám.

Genezis 21:22-24

Filištínsky kráľ Abímelech prichádza za Abrahámom so žiadosťou o neútočení. Veľmi prekvapujúca žiadosť! Veď kto je Abímelech? Muž, ktorý má zdanlivo všetky tromfy v rukách. Ako kráľ je vládcom nad týmto územím. K dispozícii má vojenskú silu, o čom svedčí prítomnosť veliteľa vojska. Prichádza za mužom, ktorý je síce hlavou svojho kmeňa, ale početne je oveľa slabší. Navyše nemá žiadne „občianske“ práva, lebo je cudzincom, ktorý sa na tomto území zdržuje len z milosti kráľa. A predsa má Abrahám v rukách jeden tromf, ktorým pretromfne všetky kráľove tromfy. Prezrádza ho samotný kráľ, keď hovorí: Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. Toto je Abrahámov tromf: Božia prítomnosť v jeho živote.

Kráľ tu vydáva krásne svedectvo o Abrahámovi. Ako však k nemu dospel? Pozorovaním života tohto cudzinca, ktorý už nejaký čas žije na jeho území. Čím viac ho pozoruje, tým viac si dáva otázku: Čo je tajomstvo jeho požehnaného života? Jediné vysvetlenie nachádza v Bohu, v Božej prítomnosti v Abrahámovom živote. Preto sa kráľ chce poistiť do budúcnosti, lebo vie, že s kým je Boh, tomu patrí budúcnosť.

Aj my máme žiť tak, aby sme dostali dobré svedectvo od okolitého sveta. Aby to, čo si ľudia prečítajú z nášho života, bolo dobrým svedectvom o Bohu i o nás. Kedy však platí, že Boh je s nami vo všetkom, čo konáme? Vtedy, keď my sme s Ním vo všetkom, čo konáme. Boh je s tými vo všetkom, ktorí sú s Ním vo všetkom. On sa priznáva k tým, ktorí sa priznávajú k Nemu. Tak ako sa priznal k Abrahámovi, takže jeho prítomnosť v Abrahámovom živote sa nedala utajiť. Prezradila sa nielen Božím požehnaním, ale i spôsobom, akým Abrahám žil svoj život. Ak budeme žiť s Bohom denne, nebude sa dať Božia prítomnosť utajiť ani v našom živote. Potom môže platiť i o nás, že ľudia, s ktorými je Boh, dostávajú dobré svedectvo od sveta.

Pane, nech v našom živote druhí vidia Teba, nielen nás!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal