Biblia a teológia

2. júl

Hospodin však postihol faraóna i jeho dom ťažkými údermi pre Sáraj, Abrámovu ženu. Faraón zavolal Abráma a povedal mu: Čo si mi to urobil? Prečo si mi nepovedal, že je to tvoja sestra? Ja som si ju preto vzal za ženu. Tu teda máš svoju ženu, ber si ju a choď! Faraón ho potom zveril mužom, aby ho poslali preč aj s jeho ženou i so všetkým, čo mal.

Genezis 12:17

Abrám si užíva bohatstvo Egypta a faraón si zatiaľ užíva s jeho ženou Sáraj vo svojom háreme. Takto teda vyzerá otec všetkých veriacich. Čo na to Boh? Musí predsa zasiahnuť a prísne zúčtovať s Abrámom. Aj zasiahne. Zosiela ťažké údery. Na Abraháma? Nie. Na faraóna. Trestá ho pre Sáraj. Sáraj je totiž spolu s Abrámom nositeľkou Božích sľubov. Cez ich budúce potomstvo má ísť Boží plán záchrany sveta. Odchodom do Egypta a obetovaním Sáraj však Abrám hodil všetky Božie sľuby cez palubu. Ohrozil nielen seba, ale i Boží plán s ním i so Sáraj. Ale hoci sa Abrám vzdal sľubov daných Bohom, Boh sa nevzdal sľubov daných Abrámovi. Preto za neho bojuje, preto bije faraóna, aby prepustil Sáraj. S Abrámom si to vybaví neskôr. Teraz však Boh musí chrániť svoje dielo, svoj plán, ktorý Abrám ohrozil.

Keď Abrámovo klamstvo vyjde najavo, dostane morálne zaucho od bezbožného faraóna: Čo si mi to urobil? Niekedy nás ľudia sveta zahanbia a prevýšia svojou mravnou výškou. Potom faraón vyhostí Abráma i Sáraj z Egypta. Do pasu dostávajú pečiatku: Persona non grata. Nežiadúca osoba. Aký potupný odchod a predsa aká to milosť! Abrám odchádza zahanbený, ale zachránený. Boh sa ho napriek jeho veľkému zlyhaniu nevzdal.

Abrám sa vracia do zasľúbenej zeme a jeho prvé kroky vedú k oltáru, ktorý tam kedysi postavil (Gn 13:4). K oltáru ho vedie potreba odpustenia a obnovenia vzťahu s Bohom. Veď v Egypte Bohu oltáre nestaval. Jeho cesta späť sa tak stáva cestou pokánia. Vďaka tomu sa jeho prehra zmenila na Božie víťazstvo v jeho živote. Lebo pokánie je víťazstvo Božieho Ducha nad naším zlyhaním.

Pane, ďakujeme, že tvoj kríž je pre nás tým oltárom, ku ktorému sa môžeme v pokání vracať a nájsť pre seba odpustenie.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal