Nezaradené

20. december

Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel.

Lukáš 1:38

Mária sa práve dozvie, že jej telo sa stane bránou, cez ktorú Boží Syn vstúpi ako dieťa na javisko ľudských dejín. Ako prijme túto správu? Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. To je postoj človeka, ktorý celý svoj život prijíma od Boha a celý svoj život dáva Bohu: Bože, som tvojím vlastníctvom. Ty máš dispozičné právo na môj život. Použi si ho tak, ako Ty chceš. Toto je Máriino áno na Božie áno: Boh povedal svoje áno mne tým, že mi udelil svoju milosť. Preto i ja Mu chcem povedať svoje áno tým, že Mu dám k dispozícii svoj život.

Povedať áno Bohu však znamená povedať nie sebe. V našom živote musí niekomu alebo niečomu patriť naše áno. A niekomu alebo niečomu zas musí patriť naše nie. Ak poviem áno sebe, tým som povedal nie Bohu. Ak poviem áno Bohu, nedá sa to inak len za cenu toho, že poviem nie sebe. Som služobnica Pána, to je Máriine áno Bohu. Ale i Máriino nie sebe.

V akej situácii to Mária hovorí? Je zasnúbená, stojí tesne pred svadbou. So svojím snúbencom plánujú  spoločnú budúcnosť. Zrazu je všetko ohrozené, jej vzťah, jej manželstvo, jej budúcnosť. Veď ktorý chlapec uverí svojmu dievčaťu, že počalo zo Svätého Ducha?! Povesť dievčaťa je ohrozená tým, že čaká nemanželské dieťa. Mária je volaná k tomu, aby obetovala všetky svoje plány, túžby a nádeje. Celú svoju budúcnosť. V takej situácii povie Bohu svoje áno.

My máme svoje predstavy o tom, ako prežijeme svoj život. Ako naložíme s tým jedinečným darom od Boha, ktorý sa volá život. V tom lepšom prípade máme v našich plánoch miesto i pre Boha. Pre prípad, že by sa niečo skomplikovalo. Vtedy je vždy dobré mať Boha ako životnú poistku. Ale Boh nikdy neprijme miesto v našich plánoch, miesto, ktoré sme Mu určili my. Mária sa dozvedá, že Boh má pre ňu miesto vo svojich plánoch. Že v nich počíta i s ňou. To je ponuka, ktorá sa neodmieta. Mnohí oľutovali, že povedali Bohu svoje nie. Ale ešte neoľutoval nikto, kto Bohu povedal svoje áno.

Pane, pomôž nám na tvoje áno voči nám odpovedať naším áno voči Tebe!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal