Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Genezis 1-11

V knihe Genezis sa dozvedáme, ako Boh stvoril dobrý svet a poveril ľudí,
aby mu vládli, no tí podľahli zlu a všetko zničili.


Poznámka redaktora: Video nahrávka patrí do série Spoznaj Bibliu.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.