Biblia a teológia

20. júl

Keď ju Hospodinov anjel stretol pri prameni na ceste do Šúru, povedal jej: Hagar, Sárajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš? Ona odpovedala: Utekám od svojej panej Sáraj. Hospodinov anjel jej povedal: Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná. Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení.

Genezis 16:7-11

Ako ľahko sa z nášho života stane zamotané klbko! Stačí k tomu jeden krok mimo Božej vôle. V Abrámovej rodine vzniklo dokonale zamotané klbko ľudsky neriešiteľných vzťahov. Kto je schopný ho rozmotať? Nikto z tých, kvôli ktorým sa to všetko zamotalo. Preto do celej situácie vstupuje Boh. Ako dobre, že sa nevzdáva týchto nešťastníkov!

Boh však prichádza s riešením, ktoré nás prekvapí. Klbko nezačne rozmotávať zo strany tých, ktorí sa najviac previnili, ale zo strany tej, ktorá si najviac vytrpela. Hagar na púšti prežije, že ju, nechcenú, nemilovanú a nenávidenú niekto hľadá. Nehľadá ju Abrám, hoci nosí jeho dieťa. Hľadá ju Boh. A prečo ju hľadá? Lebo on vidí jej zúfalstvo, ktoré iní nevidia. On počuje nárek jej duše, ktorý iní nepočujú. On miluje tú, ktorú iní nemilujú. Preto ju hľadá. Hľadá tú, ktorá je na úteku. A ktorú On pozná podľa mena.

Sú situácie, v ktorých sa nás zmocní zúfalstvo a beznádej. Situácie, keď sa z nášho života stane zamotané klbko, už či našou vinou, alebo s prispením niekoho ďalšieho. Situácie, ktorých jediné riešenie vidíme v úteku. Vtedy našou nádejou je, že i nás stretne Hospodinov anjel. Anjel, ktorého za nami na púšť nášho života pošle Boh, príde niekedy v ľudskej podobe. Inokedy príde za nami Boh osobne. Osloví nás naším menom a nám opäť svitne nádej. Nádej, že nie sme sami. Že v našom zúfalstve, na našom úteku je tu niekto, kto všetko vidí, všetko počuje, všetko vie a napriek všetkému nás stále miluje a stará sa. Vtedy sa to stretnutie stáva stretnutím pri prameni vody na púšti. Aj na púšti nášho života môžeme prežiť život premieňajúce stretnutie pri prameni vody!

Pane, ďakujeme, že ideš za nami aj na púšť, aby si nás nenechal napospas nášmu zúfalstvu, bolesti a samote.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal