Biblia a teológia

22. január

Chlieb náš každodenný daj nám dnes…

Matúš 6:11

Ježiš nás touto prosbou učí dennej závislosti od Boha. Preto si chlieb náš každodenný prosíme dnes: Daj nám dnes na dnes. Daj nám toľko, koľko budeme potrebovať na dnešný deň. A čo zajtra? Zajtra znovu budeme prosiť: Daj nám dnes na dnes. Ale vari by nám Boh nemohol dať i na zajtra, i na celý týždeň či rok dopredu? Mohol, ale potom by sme prestali byť závislí od Neho a boli by sme závislí od svojich zásob.

Človek je už raz taký. Chce sa zabezpečiť na roky a najradšej až do smrti. Chceme mať nielen plný žalúdok, ale i plnú špajzu, chladničku, pivnicu i bankové konto. Nechceme byť existenčne závislí a odkázaní na druhých. Chceme mať toľko, aby sme boli sebestační a nezávislí od ľudí i od Boha. Ale snaha o finančnú nezávislosť nás privádza do stále väčšej a väčšej závislosti od dobre platenej práce, od svojich príjmov a úspor. Ježiš nás touto prosbou tiež vedie k závislosti, ale nie od chleba, ale od Otca. Tým nám chce darovať slobodu a nezávislosť od ľudí i od samotného chleba.

Jedno ľudové porekadlo hovorí: Čí chlieb ješ, toho pieseň spievaj. Prakticky to znamená, že človek sa stáva závislým od svojich chlebodarcov. Kto mi dá prácu, peniaze, chlieb, s tým musím byť zadobre. Ale závislosť od ľudí kriví náš charakter. Ježiš nám touto prosbou ukazuje, že Boh je náš chlebodarca. Jeho chlieb ješ, preto jeho pieseň spievaj. Áno, i Božie dieťa má byť závislé od svojho chlebodarcu. Ním je však Otec v nebi, nie človek na zemi.

Niekto sa ale môže pýtať: Vari si nemôžeme šetriť a odkladať na horšie časy? Môžeme, ba dokonca i máme. Ale ide o to, čomu viac dôverujeme. V čom vidíme svoje zabezpečenie. Vo svojich našetrených úsporách alebo vo svojom Bohu? V dôchodkovom či inom pilieri v banke tu na zemi alebo v Otcovi v nebi?

Pane, pomôž nám závislosť od chleba nahradiť závislosťou od Darcu chleba!

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal