Nezaradené

20. máj

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Na druhý deň zostúpili z vrchu. V ústrety mu prišlo množstvo ľudí. Tu akýsi muž zo zástupu vykríkol: Učiteľ, prosím ťa, pozri na môjho syna, moje jediné dieťa! Zmocňuje sa ho zlý duch, takže z ničoho nič vykrikuje, lomcuje ním, až sa mu pení z úst; takto ho trýzni a len ťažko ho opúšťa. Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli.

Lukáš 9: 37 – 39

Udalosť premenenia Ježiša začne tým, že Ježiš vystúpi spolu s učeníkmi na vrch. A končí tým, že Ježiš zostúpi spolu s učeníkmi z vrchu. Keď vystúpi hore, sme svedkami Božej slávy, slávy jednorodeného Božieho Syna. Keď zostúpi dole, sme svedkami ľudskej biedy, biedy jednorodeného syna otca.

Ježišov učeník je človek, ktorému Ježiš najprv zjaví svoju slávu, slávu nebeského sveta. A potom mu zjaví biedu tohto sveta. Lebo dolu pod vrchom už čaká veľký zástup. Čaká utrápený otec so synom, ktorého trápi zlý duch: Zmocňuje sa ho zlý duch, takže z ničoho nič vykrikuje, lomcuje ním, až sa mu pení z úst; takto ho trýzni a len ťažko ho opúšťa. Učeníci sú vtiahnutí do reality života, ktorá nie je ani krásna, povznášajúca či vzrušujúca. Na vrchu videli Božiu slávu. Pod vrchom však majú žiť na Božiu slávu. Majú sa osvedčiť práve v šedivosti obyčajného života v údolí.

Učeníci zídu z vrchu a oproti kráča zástup so svojimi potrebami. Ten zástup je súčasne bremenom aj ich úlohou, ktorej by sa oni najradšej vyhli. Ale človek nie je Ježišovým učeníkom preto, aby si vychutnával Boha, ale aby slúžil, pomáhal. To je práve to, čo od nás svet čaká. Ježiš bol na vrchu, preto sa otec obrátil s prosbou o pomoc na učeníkov. Ako to dopadlo? Prosil som tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. Bieda sveta, reprezentovaná posadnutým synom, je ešte znásobená bezmocnosťou učeníkov. Chceli pomôcť, ale nemohli! A tak je otec posadnutého syna o jedno sklamanie bohatší a o jednu nádej chudobnejší.

Neraz sa ľudia sveta obrátia na cirkev s prosbou o pomoc v nádeji, že im bude schopná pomôcť vyriešiť ich problémy. Ale keď sa sklamú v Ježišových učeníkoch, zanevrú aj na samotného Ježiša. Ale tento otec nie. Sklamanie z učeníkov ho vedie k tomu, aby pomoc hľadal u Ježiša. A čo zistí? Že bezmocnosť učeníkov ešte neznamená bezmocnosť ich Pána. Ako dobre, že nie!

Pane, nech nás sklamanie z ľudí neodradí od hľadania pomoci u Teba!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal