Nezaradené

28. máj

Tu povedal Ježiš dvanástim: Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života…

Ján 6:67-69

Ježiš nie je závislý od svojich prívržencov. Je od nich slobodný vtedy, keď Ho chceli korunovať za kráľa, ale zostáva slobodný i vtedy, keď Ho mnohí opustili. Ale nielen On je slobodný od druhých. On ponecháva slobodu i druhým. Nikoho nedrží nasilu, ani tých najbližších. Preto hovorí dvanástim: Aj vy chcete odísť? Ak chcú, môžu odísť, dvere sú otvorené. Tak ako sú dokorán otvorené pre tých, ktorí chcú prísť, sú rovnako otvorené dokorán i pre tých, ktorí chcú odísť. Človek nepreukazuje Ježišovi milosť tým, že zostane pri Ňom. Je to Ježiš, kto preukazuje milosť nám, že nás prijme, keď sa rozhodneme zostať.

Peter odpovedá za všetkých: Pane, ku komu by sme šli? Zváži, aké iné možnosti majú a dospeje k jedinému možnému záveru: Niet ku komu inému ísť! Neexistuje žiadna iná alternatíva ku Kristovi. On je tá jediná. Odchodom od Neho by človek nič nezískal, len všetko stratil. Veď nikto iný a nič iné nemôže dať človeku to, čo má On. Ty máš slová večného života.

Všetko, čo ponúka tento svet, sa týka len nášho časného, pozemského života. Ale nič z toho nemôže naplniť naše najhlbšie túžby. Lebo každý človek, už či vedome alebo nevedome, v sebe nosí túžbu po večnosti, ktorú do nás vložil Boh. Túžbu po dokonalosti, po živote absolútnej čistoty, krásy, túžbu milovať a byť milovaný láskou, ktorá nikdy nekončí.

Ale tieto túžby nemôžu byť naplnené v tomto živote, ktorý je poznačený porušenosťou a smrťou. Môžu byť naplnené len vo večnosti. A práve Ježiš so svojím slovom je jedinou cestou k večnému životu. On je ten chlieb života, ktorý prišiel z večnosti do časnosti, aby sa pre nás stal chlebom večného života. On povedal: Kto verí vo mňa, má večný život (Jn 6:47). Odísť od Ježiša by znamenalo odísť od jediného prameňa života. Znamenalo by to spáchať duchovnú samovraždu s dôsledkami pre celú večnosť. A to naozaj nestojí za to!

Pane, ďakujeme, že už nemusíme hľadať iné alternatívy, keď máme Teba.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.