Nezaradené

21. december

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda s Támar splodil syna Fáresa a Záru, Fáres splodil Ezroma, Ezrom splodil Arama. Aram splodil splodil Nassona, Nasson splodil Salmona. Salmon s Ráchabou splodil syna Bóaza, Bóaz s Rút splodil Obéda, Obéd splodil Izaja, Izaj splodil Dávida.

Matúš 1:1-6

Evanjelista Matúš nezačína príbeh Ježišovho narodenia Jozefom a Máriou, ale Ježišovým rodokmeňom. To znamená, že Ježiš nespadol z neba na zem. Neprišiel ako nejaký mimozemšťan. Síce má božský pôvod, lebo bol splodený z Ducha Svätého, zároveň má však i ľudský pôvod, lebo sa narodil z Márie.

Aký je jeho ľudský pôvod? To prezrádza jeho rodokmeň. Na jeho začiatku stojí Abrahám, v strede Dávid. To sú slávne mená židovskej histórie. Ale evanjelista Matúš robí niečo, čo sa vtedy nerobilo. Židia zásadne neuvádzali v rodokmeňoch ženy. Matúš však robí výnimku, keď uvádza hneď štyri ženy. Ale aké ženy?! Támar, ktorá zviedla svojho svokra Júdu a splodila s ním dvoch synov. Ráchab, bývalú prostitútka z Jericha. Rút, pohanskú ženu, náboženského outsidera. A nakoniec Batšebu, ktorá sa dopustila cudzoložstva s Dávidom.

Aký je Ježišov rodokmeň? Plný chúlostivých, ba priam škandalóznych prípadov, o ktorých by bolo lepšie mlčať. V tomto rodokmeni sa nepísali len slávne kapitoly židovských dejín, ale i temné kapitoly hriechu. Ježišov rodokmeň tak predznamenáva Ježišovo poslanie. On pre takých prišiel, práve pre tie chúlostivé prípady. Pre ľudí mravne padlých, pošpinených, skazených.

Počas svojho verejného pôsobenia pohoršoval svoje okolie tým, že prijímal ľudí, ktorí boli spoločensky, nábožensky i mravne neprijateľní. Získal si povesť priateľa hriešnikov, tú najhoršiu povesť, akú človek mohol získať v náboženskom prostredí. Na tejto ceste prijímania zavrhnutých prišiel až na miesto, kde sa sám stal zavrhnutým. Vo chvíli, keď na kríži končí ako posledný z posledných, stáva sa z Neho, priateľa hriešnikov, i Spasiteľ hriešnikov. Na konci rodokmeňa, plného mravne pochybných ľudských predkov stojí Ježiš ako ten, ktorý práve pre takých prišiel, aby takých zachránil.

Pane, ďakujeme, že si prišiel i pre takých, ako sme  my!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal