Nezaradené

12. december

O polnoci sa rozľahol krik: Hľa, ženích! Vyjdite mu v ústrety! Vtedy sa zobudili všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! No rozumné odpovedali: Nie! Aby azda nebolo málo i nám aj vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si! No kým šli kupovať olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu; a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: Pane, pane, otvor nám! On im však povedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny!

Matúš 25: 6 – 13

Ideme v ústrety ženíchovi. Tak ako desať panien v podobenstve. Ale aké to prekvapenie! Keď ženích nakoniec príde, len päť z nich s ním vojde na svadbu. Ostatné sa na svadbu nedostanú. Zostanú stáť vonku, vymknuté predo dvermi. Prečo? Veď na prvý pohľad nie je medzi nimi žiaden viditeľný rozdiel. Všetky sú si podobné. Ale zdanie neraz klame. Tak ako i v tomto prípade.

Toto nie je podobenstvo o veriacich a o neveriacich. Je to o veriacich a o tzv. veriacich. Rozdiel medzi nimi sa ukáže vo chvíli príchodu ženícha. Dovtedy sú na nerozoznanie. Až jeho príchod odhalí, že jedny panny sú pripravené privítať ho a druhé nie. Jedny sa totiž pripravili ešte pred jeho príchodom, keď si vzali so sebou do zásoby olej. Pre prípad, žeby ženích meškal. Tie druhé sa začnú pripravovať až teraz, keď už ženích prišiel. Až teraz zisťujú, že im chýba olej, aby ich lampy mohli svietiť. A to je neskoro. Kupovať olej, robiť prípravy vo chvíli, keď ženích prichádza, je už neskoro. Nato mali pamätať skôr. Lebo keď sa vrátia, nájdu dvere zatvorené. Prišli neskoro. Keď ide o večnú spásu, niet desivejšieho slova, ako je slovo neskoro. Pre toho, kto vedel o príchode ženícha, ale nebol pripravený na jeho príchod, raz bude neskoro. Na svadbu sa nedostane.

A dvere sa zavreli. Veľmi vážne slová! Dvere spásy, ktoré boli od Ježišovho prvého príchodu dokorán otvorené, sa pri jeho druhom príchode zatvoria. Jedni budú vo vnútri a druhí vonku. Päť panien vonku márne prosí: Pane, pane, otvor nám! Pán im hovorí: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. To sú slová Sudcu. Čo z toho, že sa ony priznávajú k Nemu, keď sa On nepriznáva k nim! Prizná sa len k tým, ktorí sú na jeho príchod vopred pripravení. Ktorí Mu vyjdú v ústrety s horiacimi lampami, nech by už prišiel kedykoľvek.

Pane, zmiluj sa nad nami, aby raz nebolo pre nás neskoro!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal