Biblia a teológia

21. február

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti! Natanael sa ho opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal: Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Ján 1:47-49

Natanael je poctivý pochybovač, ktorý chce spoznať pravdu o Ježišovi. Preto ide so svojím priateľom Filipom, aby sa s Ním osobne stretol. A čo zistí? Že on, ktorý chce spoznať Ježiša, je sám poznaný Ježišom. Na svoju adresu počuje tieto slová: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nieto lesti! Natanael, si priezračný človek bez postranných úmyslov. O tebe platí, že čo na srdci to i na jazyku. Natanael je prekvapený, a právom. Preto sa pýta: Odkiaľ ma poznáš? Veď sme sa nikdy predtým nevideli.

Teraz sa dozvie, že to je len spolovice pravda: Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanael, ja som ťa videl, keď si ma ty ešte nevidel. Ja som ťa poznal, keď si ma ty ešte nepoznal. Ja o tebe viem všetko. To, kto si i to, aký si.

Ježiš nás pozná skôr než my spoznáme Jeho. Pozná našu minulosť, prítomnosť, dokonca i našu budúcnosť. Vie o nás všetko. Pozná nás zvonku i zvnútra. Či sme ľuďmi bez ľsti, alebo naopak, ľuďmi  postranných úmyslov. Ježišovo poznanie nášho života je dokonalé a presné. Ako je to možné? Odkiaľ ma poznáš?, pýta sa Natanael a sám si i odpovie: Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Jediné vysvetlenie Ježišovho nadprirodzeného poznania je v Ježišovej osobe. On je Boží Syn! On je to Slovo, ktoré bolo na počiatku u Boha a to Slovo bolo Boh (Jn 1:1-2). V Ježišovi chodil po zemi vtelený Boh. Ten, ktorý nás stvoril. To, že nás pozná, tak nie je dôvod na úžas. To, že my môžeme spoznať Jeho, je dôvod pre nesmierny úžas.

Pane, prosíme, daj sa nám poznať!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal