Nezaradené

21. február

Článok patrí do série každodenných zamyslení z evanjelia podľa Lukáša s názvom … a začali sa radovať.

Ježiš… podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané: Duch pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. Nato zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si.

Lukáš 4: 14 – 20

Na púšti Ježiš odmietne satanove ponuky. On má svoju „agendu“, svoje poslanie, ktoré Mu zveril Otec. Aké, to sa dozvieme pri jeho návšteve Nazareta. Čítame, že podľa zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Krásny zvyk! Na rozdiel od mnohých dnešných kresťanov Ježiš nemôže chýbať tam, kde sa číta a vykladá Písmo. Tentokrát sa o čítanie prihlási On a to tým, že vstane. Miesto, z ktorého prečíta, nevyberie náhodne, ale zámerne. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané: Duch pánov je nado mnou, lebo ma pomazal… Ježiš bol Duchom pomazaný pri krste. Ale k čomu bol pomazaný? … zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť…

Toto je Ježišov „vládny program“. Kto sú však tí chudobní, skrúšení srdcom, zajatí, slepí a utláčaní, ktorých Ježiš zahrnul do svojho programu? Čo majú všetci títo chudáci spoločné? Ich „postihnutie“ má spoločného menovateľa a tým je hriech. Hriech nás totiž úplne deformuje, duchovne, duševne a neraz aj telesne. Robí z nás duchovných žobrákov pred Bohom. Deptá naše srdce a zotročuje nás, takže sme ako väzni v jeho putách. Robí z nás slepých, ktorí v živote tápu ako vo tme. Zatemňuje náš rozum, náš úsudok, ničí naše vzťahy.

S akým riešením prichádza Ježiš? On nemá pre nás dobrú radu, ako by sme si sami mohli pomôcť. On má pre nás dobrú správu, evanjelium, že On prišiel pre nás urobiť to, čo nikto z nás pre seba urobiť nemôže. Nie poľutovať, ale zachrániť nás. Nie uľahčiť náš údel, ale radikálne ho zmeniť. Ale prečo? Čomu vďačíme za jeho záchranu? Božej milosti. Poslal ma… vyhlásiť milostivý rok Pánov. Ježiš prišiel vyhlásiť Božiu amnestiu, milosť pre odsúdených. Boh sa rozhodol odpustiť tým, ktorí si zaslúžia odsúdenie. Nás to nebude stáť nič. Jeho to však bude stáť veľa. Život jeho vlastného Syna. To je cena za našu záchranu.

Pane, ďakujeme za zvesť evanjelia, v ktorej je všetko, čo potrebujeme vedieť o Tebe aj o sebe!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal