Biblia a teológia

21. júl

Keď ju Hospodinov anjel stretol pri prameni vody na púšti, pri prameni na ceste do Šúru, povedal jej: Hagar, Sárajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš? Ona odpovedala: Utekám od svojej panej Sáraj. Hospodinov anjel jej povedal: Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná. Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení.

Genezis 16:7-11

V živote môžeme utiecť pred druhými, ale nemôžeme utiecť sami pred sebou. Túto lekciu dostáva Hagar pri stretnutí s Božím anjelom, ktorý ju osloví ako Hagar, Sárajinu slúžku. Hoci je na úteku pred svojou paňou, stále je jej slúžkou. To s ňou ide ďalej. Jej útek na tom nič nemení. Ani naše úteky nič nezmenia na tom, kto sme. Aj keby sme ušli na kraj sveta, i tam pôjde s nami naše ja ako náš tieň. A s ním i naše nevyriešené vzťahy, naše problémy a zápasy. Preto útek nič nerieši.

Tak potom čo? Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná. Vrátiť sa? Veď to je to posledné, na čo má Hagar chuť. A ešte k tomu sa i pokoriť pod ruku tej, ktorá ju trápila? A čo Abrám so Sáraj? Im Boh nič nepovie? Oni sa nemusia zmeniť? Boh s ňou nehovorí o Abrámovi a Sáraj. O to sa totiž Hagar starať nemá. To je jeho starosť. Miesto toho Hagar dostáva úžasný sľub ohľadne jej potomstva. Sľub daný Abrámovi prechádza i na potomstvo egyptskej otrokyne Hagar. Veď Hagarin syn bude i Abrámov syn. Tento sľub dá Hagar silu vrátiť sa späť a opäť zaujať postavenie Sárajinej otrokyne. Lebo Hagar spoznáva, že už nie je v rukách Sáraje, ale že je v ruke toho, ktorý ju vidí, počuje, stará sa a dáva jej nádej do budúcnosti.

Z ktorého konca Boh rieši zamotané klbko nášho života? Boh ho začína rozmotávať od stredu. Začína naším srdcom, našou vnútornou zmenou, keď nás vedie k návratu, k pokore. Tak, ako to urobil v prípade Hagar. Lacnejšie to nepôjde. Boh rieši naše problémy tým, že mení naše srdce. Možno sa nič nezmení na okolnostiach nášho života. Možno sa ani tí druhí v ničom nezmenia. Ale keď sa začne meniť naše srdce, začnú sa riešiť i naše problémy, ale inak, než si predstavujeme.

Pane, daruj nám silu pokoriť sa pred Tebou i pred ľuďmi!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal