Biblia a teológia

Znaky zdravého zboru (3): Evanjelium

Evanjelium je dobrá správa. Spravodajstvo je dnes obrovským biznisom, lebo správy sú životne dôležité. Čo je teda (a čo nie je) obsahom Kristovej dobrej správy, ktorú kresťania zvestujú?

Evanjelium neznamená, že sme vlastne v pohode

Niektorí si myslia, že kresťanstvo je v podstate náboženskou terapiou, pri ktorej sedíme v kruhu a pomáhame jeden druhému cítiť sa lepšie. Asi pred 50 rokmi vyšiel bestseller I am OK – You are OK. Keď bola táto kniha na vrchole popularity, slávna speváčka Tammy Wynette sa rozplakala v CNN so slovami: „Prečo každý, koho milujem, zomiera!?“ To je dobrá otázka. Prečo?

Biblia úplne odmieta myšlienku, že sme OK. Učí, že sme boli všetci zvedení do neposlušnosti Bohu. Podľa Ježiša je náš hriech taký vážny, že sa potrebujeme znovu narodiť (Jn 3). Podľa Pavla potrebujeme byť znovu stvorení (1Kor 15), lebo sme mŕtvi v našich hriechoch a priestupkoch (Ef 2).

Písmo prezentuje Boha nie ako nášho pasívneho Stvoriteľa, ale ako nášho žiarlivého Milenca. Nemôžeme tvrdiť, že sme veriaci, ale zároveň vedome a opakovane porušovať jeho zákon. My nielen pociťujeme vinu, my sme vinní pred Bohom. My nielen pociťujeme konflikt sami v sebe, my sme v konflikte s Bohom. Preto moja konverzia začína uvedomením (contritio), že môj základný problém nie je v tom, že som zbabral svoj život, či nevyužil svoj potenciál, ale že som zhrešil proti Bohu. Preto som oprávnene predmetom Božieho hnevu a odsúdenia.

Prečo sú naše hriechy také tragické? Lebo sa ich dopúšťame proti dokonalému, svätému, milujúcemu Bohu. Pravé kresťanstvo je realistické o tmavej stránke nášho sveta, nášho života a nášho srdca. Evanjelium však neznecitlivuje našu životnú bolesť. Evanjelium nás k životnej bolesti neprebúdza a evanjelium nás neučí s touto bolesťou žiť.

Evanjelium nie je len o tom, že Boh je láska

Často počujeme prezentovať evanjelium tak, že Boh je láska. To je určite pravda, ale tým sme povedali asi toľko, ako keď vravíme, že horúce počasie spôsobuje rast teplôt. Biblia hovorí, že Boh je láska (1Jn 4:8). Ale je to všetko? Nehovorí Biblia aj to, že Boh je Duch? Ako Duch miluje? Nehovorí Biblia aj to, že Boh je svätý? Ako Svätý Duch miluje? Nehovorí Biblia, že Boh je jedinečný, že iného takého niet? Ako jedinečný Svätý Duch miluje? Ako by sme mohli poznať odpovede na tieto otázky, keby nám ich Boh sám nepovedal? Biblia hovorí aj to, že bez svätosti nikto neuvidí Pána (Heb 12:14). Takže iba v kontexte porozumenia Božiemu charakteru, jeho spravodlivosti a dokonalosti začíname chápať niečo z toho, čo znamená: „Boh je láska.“

Evanjelium nie je len, že Ježiš chce byť naším priateľom

Niektorí ľudia prezentujú evanjelium jednoducho tak, že Ježiš chce byť tvojím priateľom. Kresťanské evanjelium však nie je iba pestovaním vzťahu, či nasledovaním vzoru. My všetci máme svoju minulosť, svoj hriech. Čo s tým urobí náš svätý Boh? Ak chce, aby sme ho spoznali, ako to dosiahne bez toho, aby obetoval svoju vlastnú svätosť? Jednoducho nám povie, že na našom hriechu až tak veľmi nezáleží? Že on ho jednoducho odpustí a zabudne?

Keď študujeme Evanjeliá, tak vidíme, že Ježiš prišiel na svet predovšetkým zomrieť. Preto jeho kríž je centrom všetkých 4 Evanjelií. Ako môže byť niečo tak hrôzostrašné ako poprava na kríži byť centrom toho, čo nazývame dobrá správa? Len preto, lebo kríž je Božím spôsobom, ktorým nás priviedol späť k sebe. Ekonomickým jazykom je Kristova smrť vykúpením z nášho otroctva hriechu. Vzťahovo je Kristova smrť naším zmierením s Bohom. Právne je Kristova smrť naším ospravedlnením pred Bohom. Vojenským jazykom je Kristova smrť víťazstvom nad duchovnými mocnosťami a autoritami.

Všetky tieto výrazy sa v Novej zmluve týkajú nielen niečoho potenciálneho a voliteľného. Hovoria o Bohu, ktorý skrze Kristovu smrť dosiahol svoje zámery. Takže Ježiš je naším priateľom, ale je aj oveľa viac. Stal sa Baránkom, ktorý bol zabitý za nás; naším Vykupiteľom, ktorý nás zmieril s Bohom a Víťazom, ktorý porazil aj nášho najúhlavnejšieho nepriateľa.

Evanjelium nie je „aditívum“ (ako V-Power na SHELL), ktorý zlepší fungovanie nášho života. Evanjelium je úžasne dobrou správou pre tých, ktorí si uvedomujú svoju zúfalú situáciu pred Bohom. Akú odpoveď takáto dobrá správa vyvoláva? Keď sme počuli pravdu o našom hriechu, o Božej svätosti, o jeho láske, z ktorej poslal svojho Syna a o Kristovej smrti a vzkriesení pre naše ospravedlnenie, tak my sa musíme kajať. Sám Ježiš tým začína svoje pôsobenie: Kajajte sa a verte v evanjelium (Mk 1:15)! Kajať sa znamená uznať, že si hriešnik a zanechať hriech.
                                                               1                       2                                3
Proces viery                                       Notitia             Assensus                 Fiducia
Proces pokánia                                 Contritio         Poenitentia             Mortificatio

Spolu s pokáním ide viera. Najprv musíme uznať, že dobrá správa je pravdivá. Ježiš nás však vyzýva nielen k mentálnemu súhlasu (assensus), ale k úplnej dôvere a spoľahnutiu sa na dobrú správu o spáse (fiducia). Biskup J. C. Ryle už pred vyše 100 rokmi povedal: „Existuje v našich dňoch bežné svetské kresťanstvo, o ktorom si mnohí myslia, že im stačí. Je to lacné kresťanstvo, ktoré nikoho nevyrušuje, nič si nevyžaduje, ktoré nič nestojí, ale ani za nič nestojí.“ Počuť evanjelium naozaj, znamená byť otrasený do najhlbšej hĺbky. Počuť evanjelium naozaj znamená nutnú zmenu. Odpustenie hriechov! Začiatok nového života! Osobný vzťah s Bohom až navždy! Lepšej správy niet!

Viac si o tomto môžete prečítať v knihe: Mark Dever, Zdravá cirkev. Bratislava: ReFormatio, 2018; s.51-54. http://www.porta.sk/kategoria/reformatio/zdrava-cirkev/

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia