Nezaradené

21. máj

Tu Židia reptali proti nemu, pretože povedal:
Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba, a namietali:
Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme?
Ako to, že teraz hovorí: Zostúpil som z neba? Ježiš im odpovedal: Nešomrite medzi sebou! Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal.
A ja ho vzkriesim v posledný deň.

Ján 6:41-44

Keby vám niekto povedal, že priletel na lietajúcom tanieri, asi by ste si o ňom pomysleli svoje. Keď Ježiš opakovane o sebe hovorí, že zostúpil z neba, teda že má božský pôvod, aj jeho poslucháči si myslia svoje. A čo si myslia, to aj povedia. Ako môže mať niekto božský pôvod, keď má ľudských rodičov? Tomu sa predsa nedá veriť. A keď tomuto nie, potom ničomu z toho, čo Ježiš hovorí.

Áno, uveriť Ježišovým prehláseniam o sebe je ľudsky nemožné. Aby sa tak predsa len stalo, musí do toho vstúpiť Boh. Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. To znamená, že nikto nie je schopný uveriť v Krista a stať sa kresťanom sám od seba. Prečo nie? Kvôli tomu, kto sme. Sme vzbúrené, padlé bytosti. Sme Božími nepriateľmi. Žijeme v stave duchovnej tmy a smrti. Sme otrokmi hriechu a väzňami svojho egocentrizmu. Keď  takýmto bytostiam ako sme my, zaznie pozvanie evanjelia prísť ku Kristovi, narazí na náš vnútorný odpor. Lebo evanjelium nás nenachádza v duchovne neutrálnom postoji ku Kristovi. Nachádza nás v postoji nepriateľstva a odmietania. Sme ako Ježišovi poslucháči, ktorí reptajú voči tomu, čo On hovorí a odmietajú Ho.

Keď sa teda pýtame, čo bráni človeku v tom, aby sám od seba prišiel k Ježišovi, odpoveď znie: Jeho vlastné srdce. Preto je nevyhnutné, aby okrem slova evanjelia, ktoré k nám prichádza zvonku, pôsobil na nás Boh svojím Duchom zvnútra. Aby osvietil našu zatemnenú myseľ, zobudil naše spiace svedomie a pritiahol nás k svojmu Synovi. A vďaka Bohu, že On to robí a robí to až dodnes! On priťahuje ľudí k Ježišovi, aby v Neho uverili a tak boli zachránení pre večnosť. Lebo každému, koho Otec pritiahne k Nemu, Ježiš sľubuje: A ja ho vzkriesim v posledný deň. Jedine On môže poraziť našu smrť. A On to aj urobí!

Pane, ďakujeme, že tvoj Otec i nás pritiahol k Tebe. Prosíme, aby pritiahol i ďalších!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.