Nezaradené

21. marec

On musí rásť a ja sa musím umenšovať.

Ján 3:30

Toto je posledná veta, ktorú v Jánovom evanjeliu počujeme z úst Jána Krstiteľa. Ježiš musí rásť a on, Ján sa musí umenšovať. Prečo musí? Preto, lebo tak o tom rozhodol Boh. Vyniknúť má Ježiš, nie jeho svedok. Ale pre Jána sa toto Božie musí stalo životným krédom, celoživotnou ambíciou. Byť čím menší, aby Ježiš mohol byť čím väčší.

Preto len čo sa na scéne objaví Ježiš, Ján sa začne sťahovať do úzadia. Nechce zacláňať ľuďom vo výhľade na Ježiša. Ježiš je slnko, nie Ján. Ján je hviezda, ktorá chce vyblednúť. Keď ráno vyjde slnko, hviezdy vyblednú. To sa práve stalo vo chvíli Ježišovho príchodu. A čo na to Ján? Ten, ktorý bol doteraz na titulnej strane novín, sa teší z toho, keď sa dostal na poslednú stranu. Keď pomaly upadá do zabudnutia. Keď jeho hviezda bledne. Ježiš o Jánovi povedal, že medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nikto väčší ako Ján (Lk 7:28). Tu vidíme, v čom okrem iného bola Jánova veľkosť. Bola v jeho pokore.

Keď stretneme pokorného kresťana, stretli sme niekoho, kto vie toho dosť o sebe i o Kristovi. Lebo z poznania seba, kto som a aký som, a z poznania Krista, kto je On a aký je On, sa rodí pokora. Čím je naše poznanie seba a poznanie Krista väčšie, tým viac sa naše ja umenšuje. Ale platí to aj opačne.

Ján nám hovorí, že cenou za vyvýšenie Krista v našom živote je vlastné umenšovanie. Jedno nejde bez druhého. Kristus sa v mojom živote nikdy nestane veľkým, ak sa ja nestanem malým. Ak má On rásť, ja sa musím umenšovať. Musí  tak platí pre jedno i pre druhé. Platí pre Kristov rast vo mne i pre moje umenšovanie.

Byť pokorným človekom pred Bohom znamená byť pokorným človekom pred ľuďmi. Nemôžem byť pokorný pred Bohom a byť pyšný pred ľuďmi. Tam, medzi nimi, v spolunažívaní s nimi sa naša pokora preveruje. A to každý deň.

Pane, odpusť nám, ak sa vo svojom živote neumenšujeme, aby si Ty mohol rásť!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal