Nezaradené

6. marec

Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Amen, amen hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.

Ján 3:1-3

Pozoruhodný nočný rozhovor! Ako k nemu vôbec došlo? Nie je to Ježiš,  ktorý príde za váženým členom židovskej veľrady. Je to starý Nikodém, popredný muž medzi Židmi, ktorý vyhľadá Ježiša. Tému rozhovoru však neurčí Nikodém, ale Ježiš. Nikodém chce hovoriť o Ježišovi. Preto na jeho adresu vysloví kompliment: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Zázraky boli Ježišovou legitimáciou, že skutočne prišiel od Boha. Nikodém by si to rád overil.

Ježiš však hovorí: Nikodém, ty si si prišiel pohovoriť o mne. Ale ja chcem najprv hovoriť o tebe. Aby si mohol prijať pravdu o mne, musíš najprv spoznať pravdu o sebe. Musím ti povedať, že taký, aký si, nemôžeš uzrieť Božie kráľovstvo, tú ríšu večnej Božej vlády. Nemôžeš byť spasený, nemôžeš mať večný život.

Tento zbožný, mravný a vážený učiteľ Izraela, ktorý patrí k náboženskej elite farizejov, žije až doteraz v presvedčení, že medzi ním a Bohom je všetko v najlepšom poriadku. Že on sám je už na Božej strane, že už patrí do Božieho kráľovstva. Ale teraz na svoje veľké prekvapenie počuje, že nič z toho, na čo sa spoliehal, nie je vstupenkou do neba. Lebo pre každého, i pre Nikodéma, platí: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.

Ježiš tu otvára najdôležitejšiu otázku, ktorou je spása človeka. Neotvára ju v rozhovore s hriešnym, ale so zbožným človekom. Lebo je možné byť zbožným a predsa nebyť na Božej strane, nepatriť Bohu, nebyť spasený, neuzrieť Boha. Ale Ten, ktorý prišiel od Boha, hovorí o tom, ako sa dostať k Bohu. Preto najlepšie urobíme, keď sa k tomuto rozhovoru necháme prizvať i my.

Pane, chceme Ťa pozorne počúvať, keď hovoríš o našej spáse.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal